Aannemers

Aannemers kunnen bij Kiwa ISA Sport terecht voor:

  • het laten keuren van sportvloeren/sportvloersystemen (zowel in het laboratorium als in de praktijk);
  • vermelding op de "erkende en gecertificeerde" sportvloerenlijst van NOC*NSF;
  • begeleiding door een vaste projectleider van Kiwa ISA Sport tijdens het hele proces;
  • informatie over alle normeringen via het Handboek Sportaccommodaties;
  • informatie over het onderzoek van sportvloeren/-systemen;
  • informatie over het keuren van sportvloeren/-systemen;
  • advies bij innovaties door de Business Unit 'Innovation & Quality';
  • actuele informatie uit het projectvolgsysteem door in te loggen met een persoonlijke code op het intranetsysteem 'Franky';
  • advies bij afwijkende constructies.

Onderzoeken & keuren van sportvloeren/systemen

Goedgekeurde systemen worden vermeld op de sportvloerenlijst van NOC*NSF. Om in aanmerking te komen voor vermelding op deze sportvloerenlijst maakt Kiwa ISA Sport een laboratoriumopstelling van uw sportvloer/-systeem. Vervolgens testen en onderzoeken wij deze opstelling en wordt uw systeem vermeld in de rubriek ‘in onderzoek’ van de sportvloerenlijst.

Certificatie en vermelding op sportvloerenlijst

Wanneer uw sportvloer goedgekeurd wordt in de praktijk, volgt certificatie en definitieve vermelding op de ‘erkende en gecertificeerde sportvloerenlijst’ van NOC*NSF.

Belang voor aannemers voor vermelding op sportvloerenlijst

Met uw vermelding als aannemer op de sportvloerenlijst heeft u de goedkeuring dat uw sportvloer/systeem gebouwd mag worden. U als aannemer heeft aangetoond dat u volgens de normering kunt bouwen.

Innovaties

Bij innovaties op het gebied van sport kan onze Business Unit Innovation & Quality uitkomst bieden. Zij ontwikkelen meetmethoden om innovaties op het gebied van sportmaterialen en -attributen te onderzoeken en te keuren.

Vast aanspreekpunt per project

Bij Kiwa ISA Sport krijgt u een projectleider toegewezen die uw vaste contactpersoon is. Deze persoon begeleidt u bij alle te nemen stappen.