Fabrikanten

Kiwa ISA Sport heeft contact met fabrikanten met vele toepassingen en producten: van leveranciers van zand en lava, kunstgrasfabrikanten tot producenten van sportattributen zoals hockeysticks.

Fabrikanten kunnen bij Kiwa ISA Sport terecht voor:

  • advies bij innovaties door de Business Unit Innovation & Quality;
  • onderzoek in het eigen laboratorium naar nieuw ontwikkelde producten;
  • het laten keuren van sportvloeren/sportvloersystemen (zowel in het laboratorium als in de praktijk);
  • vermelding op de 'erkende en gecertificeerde' sportvloerenlijst van NOC*NSF;
  • informatie over alle normeringen via het Handboek Sportaccommodaties;
  • informatie van de sportvloerenlijst.
Innovaties

Wanneer u als fabrikant bezig bent met nieuwe producten en/of systemen waarvoor nog geen normen bestaan, kunt u terecht bij onze Business Unit Innovation & Quality. Medewerkers van deze Business Unit houden zich bezig met innovaties op het gebied van sport en ontwikkelen meetmethoden om innovaties op het gebied van sportvloeren, materialen en sportattributen te onderzoeken en te keuren.

Onderzoek in laboratorium en praktijk

De door u ontwikkelde producten kunnen in ons laboratorium worden getest en onderzocht op duurzaamheid en sporttechnische eigenschappen. In sommige situaties worden daarvoor nieuwe normen opgesteld.

Onderzoeken & keuren van sportvloeren/systemen

Goedgekeurde systemen worden vermeld op de sportvloerenlijst van NOC*NSF. Om in aanmerking te komen voor vermelding op deze sportvloerenlijst maakt Kiwa ISA Sport een laboratoriumopstelling van uw sportvloer/sportvloersysteem. Vervolgens wordt deze opstelling getest en onderzocht en wordt uw systeem vermeld in de rubriek ‘in onderzoek’ van de sportvloerenlijst.

Certificatie en vermelding op sportvloerenlijst

Wanneer uw sportvloer in de praktijk wordt goedgekeurd, volgt certificatie en definitieve vermelding op de ‘erkende en gecertificeerde sportvloerenlijst’ van NOC*NSF.

Vast aanspreekpunt per project

Bij Kiwa ISA Sport krijgt u een projectleider toegewezen die uw vaste contactpersoon is. Deze persoon begeleidt u bij alle te nemen stappen.