Sportbonden

(Inter)nationale sportbonden zijn zowel partner als klant van Kiwa ISA Sport. Als partner heeft een sportbond zitting in de normcommissie met Kiwa ISA Sport, fabrikanten en aannemers om normen aan te passen of vast te stellen. De sportbond bepaalt uiteindelijk zelf of er wel/niet gespeeld mag worden op een sportveld. Sportbonden accrediteren Kiwa ISA Sport om deze normen te bewaken en ervoor te zorgen dat aan de gestelde normering wordt voldaan.

Sportbonden kunnen bij Kiwa ISA Sport terecht voor:

  • actuele informatie over normeringen via het Handboek Sportaccommodaties;
  • een overzicht van aannemers die onder keur bouwen (keurmerk aannemers sportgebouwen);
  • het periodiek keuren van sportvelden;
  • advies en informatie over nieuwe innovaties binnen de sportwereld.
Normeringen & accreditaties

Centrale vraag hierbij is: wat zijn de minimale eisen waaraan een sportaccommodatie moet voldoen? Antwoord hierop geven de normen die opgesteld zijn door de (inter)nationale sportbonden waarvoor Kiwa ISA Sport is geaccrediteerd (zoals KNVB, KNLTB, KNHB, Atletiekunie en KNKV, terwijl internationale accreditaties zijn afgegeven door FIH, FIBA, World Athletics, FIFA, World Rugby en ITF).

Het keuren van sportvelden

Een sportbond kan Kiwa ISA Sport vragen om periodiek sportvelden te keuren om te beoordelen of deze nog voldoen aan de normeringen. Zo heeft de KNHB aan Kiwa ISA Sport de opdracht gegeven om periodiek hockeyvelden te keuren.

Innovaties

Bij innovaties op het gebied van sport kan onze Business Unit Innovation & Quality uitkomst bieden. Zij ontwikkelen meetmethoden om innovaties op het gebied van sportmaterialen en –attributen te onderzoeken en te keuren. Sportbonden kunnen bij Kiwa ISA Sport terecht om op de hoogte gehouden te worden van de nieuwste innovaties binnen de sportwereld.

Vast aanspreekpunt per project

Bij Kiwa ISA Sport krijgt u een projectleider toegewezen die uw vaste contactpersoon is. Deze persoon begeleidt u bij alle te nemen stappen.