11 augustus 2020

Certificering coördinerend constructeur stap voorwaarts voor veiliger bouwen

Laatste geupdate op 13/10/2023

Kiwa’s senior certification engineer Evert Smit en hoofd Ontwerp & Engineering bij BAM Bouw en Vastgoed René Sterken publiceerden onlangs op het kennisplatform Cementonline.nl een uitgebreid artikel over het toenemende belang van de coördinerend constructeur in de Nederlandse woning- en utiliteitsbouw. In het artikel gaan ze ook dieper in op de BRL 5022, de nieuwe beoordelingsrichtlijn voor coördinerend constructeurs.

Door de nog altijd toenemende versnippering enerzijds en deregulering door de overheid anderzijds, is het bij bouwprojecten niet altijd duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Gecombineerd met de lage marges in de sector zorgt dit ervoor dat toetsing en controle in de bouwsector soms te wensen over laten. Op 1 januari 2024 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Deze moet zorgen voor betere bouwkwaliteit en beter bouwtoezicht. Ook krijgen aannemers te maken met uitgebreidere aansprakelijkheid ten opzichte van opdrachtgevers.

Gecertificeerd coördinerend instructeur

In het kader van de Wkb worden straks in de woning- en utiliteitsbouw private kwaliteitsborgers ingezet om de kwaliteit en veiligheid van bouwwerken te bewaken. Een zwaarder takenpakket voor de coördinerend constructeur past prima in dit nieuwe systeem, vooral als die coördinerend constructeur door een onafhankelijke instantie is gecertificeerd voor de uitvoering van zijn werk. Smit en Sterken pleiten in hun artikel op Cementonline.nl dan ook voor onderstaand ‘opgewaardeerd’ takenpakket voor de gecertificeerd coördinerend constructeur (GCC) (bron: Cementonline.nl):

 • Toetst en accepteert aantoonbaar het constructieve ontwerp van de ontwerpend constructeur en is verantwoordelijk voor de veilige engineering en detailuitwerking van dit ontwerp;
 • Is verantwoordelijk voor het borgen van de constructieve veiligheid (inclusief bouwkundige en complexe hulpconstructies);
 • Is belast met het bewaken van de constructieve samenhang. Alle raakvlakken die niet door de deelconstructeurs worden uitgewerkt vallen in het werkpakket van de coördinerend constructeur;
 • Is resultaatverantwoordelijk voor de toetsing en de controle. De wijze van toetsing wordt zodanig bepaald, dat de resultaatverplichting kan worden gedragen;
 • Is aanspreekpunt voor het bevoegd gezag en verantwoordelijk voor de indiening van alle relevante documenten bij het bevoegd gezag.

Normaliseren engineeringsproces

Om de certificering van GCC’s mogelijk te maken, hebben Kiwa en een aantal grote spelers in de bouwsector een beoordelingsrichtlijn ontwikkeld, de BRL 5022 ‘Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO-procescertificaat voor de engineering van bouwwerken door de coördinerend constructeur’. De richtlijn lag vanaf februari van dit jaar zes weken ter openbare kritiek en wordt naar verwachting deze zomer definitief. Deze vrijwillige certificatieregeling gaat ervoor zorgen dat (bron: Cementonline.nl):

 • Ingenieursbureaus interne en externe controles professioneel en aantoonbaar uitvoeren;
 • Ingenieursbureaus verantwoordelijkheid nemen voor het werk dat ze leveren;
 • Er één verantwoordelijk aanspreekpunt is voor de engineering op een project;
 • Er één samenbindende coördinerende partij is en blijft zolang het nodig is;
 • Er geen engineering tussen wal en schip valt;
 • De engineering wordt uitgevoerd door gekwalificeerde personen;
 • Alleen complete opdrachten worden aangenomen;
 • De opdrachtgever voor wat betreft de engineering wordt ontzorgd.

Smit en Sterken stellen in hun artikel dat voor elk van bovenstaande punten geldt dat het altijd al zo had moeten zijn. ‘Het zijn dus eigenlijk open deuren. Daarom kan net zo goed worden gesproken over het “normaliseren” van het engineeringsproces.’

Meer informatie

Wilt u meer weten over de BRL 5022 en over hoe Kiwa u kan ondersteunen bij het behalen van het BRL 5022-certificaat? Kijk dan op onze productpagina BRL 5022. Het hele artikel ‘De constructeur gecertificeerd: BRL 5022 zet stap voor de verbetering van de constructieve veiligheid in Nederland’ kunt u lezen via Cementonline.nl.