Keuren sportaccommodaties

Uitgangspunt voor Kiwa ISA Sport is om kwalitatief hoogwaardige sportaccommodaties te realiseren waarbij het belang van de sporter voorop staat. Bovendien heeft de opdrachtgever hiermee de garantie dat de accommodatie voldoet aan gestelde eisen en dat een bepaald kwaliteitsniveau is bereikt. Dit geldt zowel voor nieuw gebouwde accommodaties als voor gerenoveerde accommodaties. Daarom vindt bij oplevering van een nieuwe of gerenoveerde sportaccommodatie een volledig onafhankelijke inspectie plaats. De keuring kan betrekking hebben op zowel binnen- als buitenaccommodaties. Specifieke informatie over dit onderwerp is te vinden in het Handboek voor Sportaccommodaties en de NOC*NSF sportvloerenlijst.

De werkzaamheden van Kiwa ISA Sport zijn op nationaal niveau geaccrediteerd door de grote Nederlandse sportbonden zoals KNVBKNLTBKNHBAtletiekunie en KNKV.

 

 

 

 • Alle kunstgrasvelden zijn aan slijtage onderhevig. Door intensief gebruik neemt de kwaliteit af, waardoor de eigenschappen en de veiligheid in het geding komen. Het is dan ook zaak om de velden tijdig te renoveren of om te bouwen. Kiwa ISA Sport kan u hierbij helpen met renovatie- of ombouwadvies.
  Lees meer
 • In verouderde binnensportaccommodaties kan de veiligheid van de gebruikers in het geding komen, met als gevolg een verhoogd risico op blessures. Alle reden om de vinger goed aan de pols te houden met een kwaliteitsopname/risico-inventarisatie van Kiwa ISA Sport.
  Lees meer
 • Zien en gezien worden. Daar gaat het om, óók in de sport. In de praktijk neemt de kwaliteit van een verlichtingsinstallatie af, met alle mogelijke gevolgen van dien. Door regelmatig uw verlichtingsinstallatie door Kiwa ISA Sport te laten controleren, kunt u er voor zorgen dat deze aan de normen blijft voldoen.
  Lees meer
 • Sinds 2010 moeten kunstgras voetbalvelden in het achtste jaar na aanleg worden gekeurd volgens de KNVB-gebruiksnorm. Alle reden om de vinger goed aan de pols te houden met KwaZo (KwaliteitsZorg) kunstgras voetbalvelden van Kiwa ISA Sport.
  Lees meer
 • De natuur is nergens hetzelfde, altijd in beweging en dus van wisselende invloed op de kwaliteit van uw sportvelden. Aanleg, onderhoud en renovatie van natuurgras sportvelden vragen dus om heel specifieke kennis. De specialisten van Kiwa ISA Sport kunnen u hierbij van dienst zijn.
  Lees meer
 • Kunstgras voor sportveldtoepassingen is een relatief jong product. In minder dan 20 jaar tijd is de toepassing spectaculair gegroeid en hebben we meerdere productgeneraties voorbij zien komen. Kiwa ISA Sport heeft een software-applicatie beschikbaar, die op veldniveau trendanalyses mogelijk maakt.
  Lees meer