Om u hierin te kunnen bijstaan zullen de daken op locatie moeten worden onderzocht. In eerste instantie is het bepalen van de huidige conditie van de dakbedekkingsconstructie noodzakelijk. Naast een visuele beoordeling worden een of meerdere insnijdingen gemaakt om samenstelling van het dak, de kwaliteit en de conditie van de verschillende materiaallagen en de bevestigingswijze te kunnen vaststellen. Als aanvulling op de visuele beoordeling kunnen in het laboratorium van KIWA BDA Testing de materialen worden onderzocht waardoor een nauwkeurige inschatting kan worden gemaakt over de resterende levensduur.

Is uw dak aan renovatie toe dan wordt u geïnformeerd over de maatregelen die noodzakelijk zijn en de mogelijkheden die er beschikbaar zijn de bestaande dakbedekkingsconstructie in energetisch opzicht te optimaliseren. Om het comfort en het binnenklimaat in het gebouw te optimaliseren kan beoordeeld worden een andere samenstelling van het dak, het gebruik van isolatiematerialen of het gebruik andere waterdichte afwerkingen hierin verbeteringen kunnen brengen waarbij steeds aandacht bestaat tussen de benodigde investeringen en het uiteindelijke rendement. Een BDA Dakadvies is de meest uitgebreide vorm van onderzoek en rapportage. Naast het vastleggen van de informatie van het project vindt er een uitgebreider onderzoek plaats worden de onderzoeksresultaten geanalyseerd. Deze onderzoeks- en rapportagevorm komt het meest tot zijn recht als er meerdere belanghebbenden zijn die uitgebreid over de status van het dak moeten worden geïnformeerd. Een BDA Dakconsult is eenvoudiger van opzet zowel qua onderzoek als rapportagevorm.
U kunt natuurlijk ook uw bijdrage leveren aan het milieu door het plaatsen van zonne-energiesystemen die bijdragen in de reductie van de CO2 uitstoot of het laten aanbrengen van een daktuin om bijvoorbeeld fijnstof af te vangen, het heat-island het effect te beperken en de biodiversiteit in de binnenstedelijke gebieden te optimaliseren. Ook voor u als opdrachtgever levert dit voordelen op. BDA heeft een aantal specialisten in dienst die u ook in dit traject kunnen begeleiden.

De resultaten van het onderzoek worden in een rapport vastgelegd, aangevuld met een fotoreportage. De aanbevelingen inzake het uit te voeren onderhoud zullen worden afgestemd op de in het Bouwbesluit vastgelegde eisen en de desbetreffende NEN(-EN) normen en richtlijnen.