Inhoud beoordelingsrichtlijn

Het reinigen heeft betrekking op:

  • het reiniging van riolen en putten;
  • het reinigen van kolken.

De beoordelingsrichtlijn is van toepassing voor reinigingsbedrijven. De in deze BRL omschreven visuele inspectie is alleen ter beoordeling van de uitgevoerde reiniging door het reinigingsbedrijf zelf. Voor het uitvoeren van visuele inspecties van rioleringsobjecten door inspectiebedrijven wordt verwezen naar BRL K10015.

Voor wie?

Gemeenten, aannemers, ingenieursbureau's producenten rioleringsmaterialen, inspectie- en reinigingsbedrijven.

Wanneer is het nodig?

Indien u gebruik wenst te maken van gecertificeerde reiniging van riolen, putten en kolken. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat de kwaliteit van de uitgevoerde rioolreiniging of kolkenreiniging is geborgd d.m.v. een externe, onafhankelijke en deskundige toetsing op basis van duidelijke afspraken, normen en wetgeving.

Gecertificeerde bedrijven