Voor wie?

Deze beoordelingsrichtlijn is bedoeld voor organisaties en personen die MPG-berekeningen uitvoeren voor gebouwen met gebruikmaking van rekeninstrumenten zoals DuboCalc, GreenCalc, GPR, Breeam. Dit zijn bijvoorbeeld bouwkundigen, bestekschrijvers, opstellers van EPG’s, adviseurs, architecten, kwaliteitborgers, toezichthouders en aannemers.

Wanneer is BRL K11005 - MPG nodig? 

Feitelijk is al vanaf 1 januari 2013 het voorschrift milieuprestatie in de afdeling 5.2 van het Bouwbesluit 2012 van toepassing. Voor bouwwerken die onder dit artikel vallen dient de aanvraag voor een omgevings-vergunning voor het bouwen vergezeld te gaan van een milieuprestatieberekening overeenstemmend met de ‘Bepalingsmethode Milieuprestaties Gebouwen en GWW-werken’.

Hoe kan ik mij certificeren? 

1. U dient een aanvraag in voor certificatie bij Kiwa.
2. Kiwa stuurt u een vrijblijvende offerte.
3. U heeft alle vereiste gegevens beschikbaar en u heeft uw interne kwaliteitssysteem op orde.
4. Kiwa maakt een afspraak voor een initiële audit op locatie.
5. Bij goed gevolg beoordeelt een Kiwa-reviewer het initiële auditrapport.
6. Bij een positieve review wordt het systeemcertificaat BRL K11005 aan u verstrekt.
7. Vervolgens wordt één keer per jaar een audit uitgevoerd op de locatie van de certificaathouder.