Waarom certificaat BRL K11005 voor uw bedrijf?

Door Kiwa de totstandkoming van uw MPG-berekeningen te laten certificeren, borgt u de kwaliteit van uw bedrijfsvoering. Dit certificaat omvat namelijk ook uw kwaliteitssysteem en administratieve processen. Hiermee kunt u vol vertrouwen aan opdrachtgevers en overheden aantonen dat de berekende MPG-waarden kloppen.

Komt mijn bedrijf in aanmerking voor  BRL K11005?

BRL K11005 is bedoeld voor organisaties en personen die MPG-berekeningen uitvoeren middels door Stichting NMD gevalideerde rekeninstrumenten. De Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken van Stichting NMD is leidend bij MPG-berekeningen. Deze methode is ontwikkeld om de materiaal-gebonden milieuprestatie van gebouwen eenduidig en controleerbaar te berekenen.

Noodzaak van het certificaat

In afdeling 5.2 van het Bouwbesluit 2012 wordt een MPG-waarde geëist van tenminste € 0,8/m2/jaar. Incorrecte MPG-berekeningen, of het overschrijden van de grenswaarde, staan de afgifte van een omgevingsvergunning in de weg. Een gecertificeerde MPG-berekening schept vertrouwen omdat Kiwa daar als onafhankelijke derde partij bij betrokken is. Kiwa is de eerste certificatie-instelling in Nederland die MPG-berekeningen certificeert.

Voordelen van het certificaat

Goede milieuprestaties bieden mogelijk fiscale voordelen middels de MIA\Vamil regelingen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt dat circulaire utiliteitsgebouwen, woningen of gebouwgevels in aanmerking komen, mits een MPG-waarde onder € 0,5/m2/jaar berekend is. Met gecertificeerde MPG-berekening volgens BRL K11005 kan de MIA\Vamil regeling overtuigend aangevraagd worden.

Processtappen/Hoe kan ik mij certificeren?

1. U dient een aanvraag in voor certificatie bij Kiwa.

2. Kiwa stuurt u een vrijblijvende offerte.

3. U heeft alle vereiste gegevens beschikbaar en u heeft uw interne kwaliteitssysteem op orde.

4. Kiwa maakt een afspraak voor een initiële audit op locatie.

5. Bij goed gevolg beoordeelt een Kiwa-reviewer het initiële auditrapport.

6. Bij een positieve review wordt het systeemcertificaat BRL K11005 aan u verstrekt.

7. Vervolgens wordt één keer per jaar een audit uitgevoerd op de locatie van de certificaathouder.

Over Kiwa

Kiwa behoort tot de wereldwijde top-20 op het gebied van testen, inspectie en certificering (TIC). Met onze services voor certificering, inspectie, tests, training en consultancy zorgen we voor vertrouwen in de producten, services, processen, (management)systemen en medewerkers van onze klanten. Dat doen we in een groot aantal marktsegmenten, over de hele wereld al meer dan 65 jaar!