1 juli 2021

‘Strengere MPG-eis cruciaal voor verduurzaming bouwsector’

Huizen die vanaf 1 juli worden gebouwd moeten voldoen aan strengere eisen voor wat betreft de milieuprestatie van de gebruikte materialen. Vanaf die datum wordt de MPG-score namelijk verlaagd van 1,0 naar 0,8. Maar wat houdt dit nu precies in voor de MPG-berekeningen? We vroegen het aan Remy van Splunter van duurzaamheidsadviesbureau De Groene Jongens en Stan Jansen, certification engineer op het gebied van duurzaamheid en circulariteit bij Kiwa.

De Groene Jongens (DGJ) is positief over de aanscherping van de MPG. ‘De MPG is een belangrijke tool om richting een circulaire bouweconomie te gaan’, zegt engineer Remy van Splunter. ‘Hoe strenger het gebruik van materialen wordt beoordeeld, hoe meer dat mensen motiveert om ook bezig te zijn met circulariteit.’ De verscherping duwt de MPG volgens Van Splunter in de goede richting, maar er is nog een hele weg te gaan. ‘De MPG staat echt in het beginstadium van waar we naartoe willen met circulair bouwen als geheel.’

Belangrijke stap

Waar de MPG naar toe gaat vindt van Splunter lastig te zeggen. ‘Maar hoe sterker de MPG-berekening beoordeeld wordt door de overheid, hoe meer mensen waarde gaan hechten aan circulair materiaalgebruik en hoe sneller ze ook naar ons toe willen gaan voor advies.’ De Groene Jongens zag al snel dat de MPG steeds meer veld wint als keuzecriterium in de bouw en ambieerde al vroeg een voortrekkersrol op dit gebied. ‘De MPG staat dicht bij onze corebusiness. We wilden daar ook gewoon betrouwbare berekeningen in kunnen maken en dat ook uitstralen naar de klant. We kozen daarom ook bewust voor certificatie. Zo verhogen we de waarde van ons advies en ontstaat er voor niemand twijfel over de juistheid van een berekening.’

Uitdaging

Volgens Kiwa’s Stan Jansen ontbreekt het op dit moment nog wel aan een uniforme beoordeling van MPG-berekeningen. ‘Als gemeenten nu een bouwvergunning op basis van MPG-berekeningen afgeven, dan moet er maar op vertrouwd worden dat de adviseurs de MPG-berekening goed hebben uitgevoerd.’ De Groene Jongens sluit zich hierbij aan. ‘De grootste uitdaging momenteel voor ons is ervoor zorgen dat iedereen in Nederland een gelijkwaardige MPG kan maken als ze dezelfde invoer doen’, zegt van Splunter. ‘Dit komt vooral door het gebrek aan materiaaldata in de Nationale Milieu Database (NMD), bijvoorbeeld data van fabrikanten die innovatieve of beter scorende producten hebben. Het is nog lastig om alle dingen die we graag zouden willen zien in de MPG te stoppen, zoals vooruitstrevende materialen, bepaalde toewijzing van gebruiksfuncties en energieverbruik. Daarover is nog best wel wat misverstand over onder MPG-berekenaars.’

Impact creëren

Door dit gebrek aan informatie en duidelijkheid is het voor duurzaamheidsadviseurs als DGJ soms lastig om een gebouw samen te stellen met circulair goed-scorende materialen. ‘Milieu-informatie verstrekken was lang geen prioriteit, dus de NMD bestaat nu nog voornamelijk uit gemiddelden. Maar langzamerhand druppelen de bedrijfsspecifieke gegevens de databases binnen.’ De snelheid waarmee dat gebeurt is volgens Van Splunter nog wel een heikel punt. Volgens DGJ is de strengere MPG-eis een cruciale stap voor het realiseren van een duurzamere bouwsector. ‘Dat is voor heel onze markt in ieder geval enorm belangrijk, want dat helpt ons om een grotere impact te creëren op het verduurzamen van de markt in Nederland.’

Meer weten over het MPG-certificaat? Ga naar: BRL K11005 Certificering o.b.v. MilieuPrestatie Gebouwen of neem contact op met een van onze experts.