Waarom certificaat installatie van zonne-energie systemen voor uw bedrijf?

Er is een grote toename van zonne-energiesystemen in de markt, maar de kwaliteit daarvan is niet altijd in orde. Dit kan te maken hebben met de kwaliteit van het product, maar ook met de montage of de wijze van plaatsen van deze zonne-energiesystemen.
Juist daarom kan dit certificaat het onderscheid in de markt betekenen. Het geeft aan dat Kiwa het gerechtvaardigde vertrouwen heeft dat een organisatie zonne-energiesystemen op de juiste wijze in gebouwen installeert.

Komt mijn bedrijf in aanmerking voor certificaat montage Zonne-Energiesystemen?

Het certificaat Kiwa certificaat montage Zonne-Energiesystemen is bedoeld voor organisaties die zonne-energiesystemen integreren in daken en gevels. Dit kunnen verschillende soorten organisaties zijn, afhankelijk van hun positie in de keten. Voorbeelden hiervan zijn de componentenleverancier, de systeemdealer, de installateur of de hoofdaannemer.

Noodzaak van het certificaat 

 Het Kiwa certificaat montage Zonne-Energiesystemen wordt afgegeven op basis van het kwaliteitssysteem van een bedrijf of branche. Dat heeft als voordeel dat de branche of het bedrijf zelf de kwaliteitscriteria invult waaraan bedrijven en medewerkers moeten voldoen om het certificaat van Kiwa te mogen voeren. Kiwa certificaat montage Zonne-Energiesystemen is voor onbepaalde duur geldig. Na verlening van het certificaat vindt twee keer per jaar een controleonderzoek plaats. Daarbij wordt vastgesteld of er nog steeds wordt voldaan aan de opgestelde eisen.

Hoe komt u aan het certificaat Kiwa installatie van zonne-energie systemen?

  • U vraagt de documenten op die horen bij de ‘Kiwa certificaat montage Zonne-Energiesystemen’
  • U zorgt ervoor dat uw producten en de organisatie voldoen aan in de documenten opgestelde eisen.
  • U vraagt een offerte aan bij Kiwa
  • Wij voeren een toelatingsonderzoek bij u uit. Dit eerste onderzoek is om vast te stellen of aan alle in de regeling genoemde eisen is voldaan.
  • Wij zorgen voor een audit-rapport waarvan u een kopie krijgt.
  • U ontvangt een certificaat Kiwa certificaat montage Zonne-Energiesystemen

Ondek meer

Wilt u meer weten over zonne-energie? Bezoek dan onze themapagina. Hier vindt u alle informatie over Kiwa’s test- en certificatiediensten voor de gehele zonne-energiemarkt.

Webinar Installatie zonne-energie systemen

Onlangs heeft Kiwa een webinar gegeven waarin dieper wordt ingegaan hoe zonnepanelen correct en op een veilige manier geïnstalleerd dienen te worden. Installeert u zonne-energie systemen en bent u benieuwd hoe u de kwaliteit van het hele installatieproces kunt borgen? Bekijk hier het webinar of lees meer op deze pagina.