14 september 2020

Kiwa zet ‘Cowboys op de daken’ buiten spel met kwaliteitskeurmerk voor installatie van zonnepanelen

Met de toenemende vraag naar zonnepanelen wordt de noodzaak voor een kwaliteitswaarborg bij de installatie van zonne-energie systemen steeds groter. Ondeugdelijke aansluiting van zonne-energiesystemen zorgt jaarlijks voor tientallen branden, waarbij de aangerichte (im-)materiële schade enorm is. Voor certificeringsorganisatie Kiwa reden om een kwaliteitskeurmerk – K11008 – voor de installatie van zonne-energie systemen te introduceren. Bijzonder aan dit keurmerk is dat Kiwa niet alleen de installateur certificeert, maar het volledige installatieproces.

Bas van Galen, bij Kiwa verantwoordelijk voor de certificering van zonne-energiesystemen, legt uit wat het belang is van het nieuwe keurmerk. “Installateurs die werken aan de hand van onze nieuwe procesrichtlijn geven aan hun klanten het signaal af dat ze als bedrijf vakkundig zijn én dat het proces om te komen tot een veilige installatie van A tot Z is gewaarborgd.”

Grote zorg

De populariteit van zonnepanelen heeft ertoe geleid dat in de afgelopen jaren het aantal aanbieders van systemen voor zonne-energie enorm is toegenomen. Van Galen: “Daartussen zitten helaas ook veel ‘cowboys’ die de kwaliteit van de installatie niet kunnen waarborgen. Dat is een grote zorg voor de branche en voor opstalverzekeraars die hun schadelast zien toenemen, onder andere door branden. Ons keurmerk is een waarborg voor een kwalitatief goed installatieproces, van ontwerp en materiaalselectie tot montage en onderhoud.”

Oorzaken van brand

Er kunnen tal van oorzaken zijn voor het ontstaan van branden op daken en gevels als gevolg van verkeerd aangesloten zonnepanelen. Gebrek aan ventilatie is er één, maar ook door lekkages, het niet opvolgen van de voorschriften van de panelenfabrikant of van de algemene veiligheidsrichtlijnen kunnen branden ontstaan. Andere oorzaken zijn het gebruik van omvormers die niet passen bij de gebruikte panelen, gebruik van te dunne bekabeling waardoor oververhitting kan ontstaan en ondeugdelijke aansluiting van kabels en stekkers, wat tot kortsluiting kan leiden. Andere gevolgen van een ondermaats installatieproces kunnen zijn dat de opbrengst van zonne-energiesystemen niet optimaal is. Bijvoorbeeld doordat onvoldoende rekening is gehouden met schaduwproblematiek of door een foutieve aansluiting op het lokale energienetwerk.

Installatiecapaciteit is schaars

“Door de populariteit van zonnepanelen ontstaat een gebrek aan installatiecapaciteit. Die schaarste trekt ook installateurs die het niet zo nauw nemen met de richtlijnen of die besparen op materialen. Met ons keurmerk kunnen bonafide installateurs zich onderscheiden van de cowboys op de daken,” aldus Van Galen. Installatiebedrijven kunnen zich vanaf vandaag tot Kiwa richten voor K11008.

Kiwa heeft een webinar opgenomen over de ontwikkelingen in de markt, de kwaliteit en installatie van zonne-energiesystemen. 

Bekijk het webinar hier