Kiwa CBS voert in opdracht en uit naam van het Ministerie van LNV classificatie- en controlewerkzaamheden in de vee- en vleessector uit. Voor deze classificatiewerkzaamheden levert Kiwa CBS een onafhankelijk toezicht op slachthuizen en classificeert zij de karkassen in de in de verordening beschreven kwaliteitsklassen. Daarnaast houdt Kiwa CBS toezicht op het slachtproces in het kader van Controle op Slachting en Weging. 

Voor de kalversector worden deze werkzaamheden uitgevoerd in opdracht van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK). 

Hoge eisen

Aan Kiwa CBS-classificateurs worden hoge eisen gesteld. Zij zijn in het bezit van een CKC-certificaat (Commissie Kwaliteitsbewaking Classificatie van het Ministerie van LNV). Daarnaast worden zij met grote regelmaat intern geaudit door een speciaal daarvoor opgeleid kwaliteitsteam. 

Kiwa CBS is voor de classificatie en controle op slachting en weging werkzaamheden geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie, op basis van de internationale norm NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie-instellingen. Het accreditatienummer is I098.

De classificatie tarieven 2021 zijn vastgesteld

Om de leverancier van slachtvee nog meer zekerheid te geven, waar het gaat om dierwelzijn, slachtkwaliteit en het op de juiste manier volgen van de afgesproken procedures heeft Kiwa CMR het product MK Systeem in de markt gezet. Lees hier meer over het Kiwa MK systeem.