Energiemanagementsysteem

De ISO 50001 ondersteunt bedrijven bij de invoering van hun energiemanagement systeem en helpt bij het effectief verbeteren hiervan. De norm is gericht op alle ondernemingen die hun energiemanagement willen perfectioneren en is toepasbaar in alle markten en alle delen van de wereld. De norm is op dezelfde manier opgebouwd als de ISO 9001 en de ISO 14001 en kan daardoor gemakkelijk worden geïntegreerd. Hierdoor komt ook uw energiemanagement in de jaarlijkse verbetercyclus terecht.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Kiwa staat u graag te woord en loopt samen met u alle opties door.

Besparingsmogelijkheden

Energiebesparing is voor consumenten en het bedrijfsleven onmisbaar geworden in relatie tot energieverbruik, maatschappelijk verantwoord leven en ondernemen, duurzame energie, kostenbesparing en imago. Het invoeren van een ISO50001 managementsysteem ondersteunt bedrijven bij het effectief onderhouden en verbeteren hiervan. Dit uit zich in:

  • Kostenbesparingen;
  • Verminderde uitstoot van broeikasgassen;
  • Een positieve invloed op uw overige milieu doelstellingen;
  • Energiezuinige innovaties.

Energiemanagement in brede zin geeft invulling aan de structurele verbetering van het energieverbruik en daarmee aan kostenbesparing.  Voorts kunnen bedrijven die eenmaal beschikken over een ISO50001 certificaat aantoonbaar maken dat ze voldoen aan de eisen die in de EED aan hen gesteld worden.  Bedrijven met een ISO50001 certificaat kunnen vrijstelling krijgen van de  verplichting om een energie-audit uit te voeren.

SCCM

De Stichting Coördinatie Certificatie Mileu- en arbomanagementsystemen (SCCM) werkt samen met het bedrijfsleven, overheden, certificatie-instellingen en andere belanghebbenden aan een eenduidig en gewaardeerd certificaat voor ISO 14001 (milieu), EMAS (milieu), ISO 50001 (energie) en OHSAS 18001 (arbo). SCCM sluit overeenkomsten met de certificatie-instellingen over het gebruik van deze certificatieschema’s.