Inhoud beoordelingsrichtlijn

De Erkenningsregeling OPK is een praktische en branchespecifieke certificeringsregeling, waarmee de zorg voor kwaliteit, milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden binnen de oudpapierbranche wordt gewaarborgd.
Doel van deze erkenningsregeling is het optimaliseren van het imago en verder professionaliseren van de oud-papierbranche, de bevordering van een herkenbare marktpositie van ondernemingen die voldoen aan de op grond van de Erkenningsregeling gestelde kwaliteitseisen.

Voor wie?

De erkenningsregeling is van toepassing op Organisaties die Oudpapier en Karton verwerken, bewerken en verhandelen.  Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) leden en organisaties die zicht willen aansluiten bij PRN.

Wanneer is het nodig?

Misschien dat u als organisatie al jaren inspanning levert op het gebied van het verwerken van oud papier en karton. Door middel van de OPK krijgt u de mogelijkheid om te laten zien dat uw bedrijf op een zorgvuldige manier werkt. Kiwa kan u hierbij als onafhankelijk en deskundige partner van dienst zijn om uw inspanningen zichtbaar te maken met een certificaat.

Bent u lid van de FNOI dan bent u verplicht om OPK gecertificeerd te zijn.

Daarnaast kan worden bepaald welke bedrijven en/of locaties van bedrijven voldoen aan de AO/IC voorwaarden voor deelname aan de Stichting Papier Recycling Nederland (PRN). Dit is voor het geven van waarborgen aan Gemeenten en beheerders van het Verwijderingsfonds dat aan eisen ten aanzien van een adequate, efficiënte en sluitende inzameling en be- of verwerking van oudpapier en karton afkomstig van Nederlandse huishoudens wordt voldaan.

Uitvoering van de audits in combinatie met ISO managementsystemen is bij KIWA mogelijk.

Processtappen 

  • Offerte verzoek aanvragen bij Kiwa; Bij de offerte aanvraag dient u aan te geven wat voor soort bedrijf u bent (Totaal of Transito) en het aantal vestigingen.
  • Toelatingsonderzoek; Tijdens het toelatingsonderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van OPK. Na positief advies ontvangt u het OPK certificaat. 
  • Na certificaatverlening periodiek verificatie door de certificatie instelling dat de certificaathouder voldoet aan de eisen van de OPK. Jaarlijks vindt een bedrijfsbezoek plaats.
Gecertificeerde bedrijven