Volgens de definitie in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (WPBR) zijn Particuliere Alarmcentrales bedrijven waar alarmsignalen binnenkomen van elektronische alarmsystemen en die er voor moeten zorgen dat op een alarmsignaal actie wordt genomen. Indien een bedrijf onder deze definitie valt dient de particuliere alarmcentrale op grond van deze wet een vergunning te hebben van de Minister van Justitie. Eén voorwaarde voor het verlenen van deze vergunning is dat de Particuliere Alarmcentrale kan aantonen dat het gecertificeerd is op grond van de criteria uit het Certificatieschema Particuliere Alarmcentrales.

CCV-PAC / EN 50518
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid stelt eisen aan Particuliere Alarmcentrales vanuit de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR). Een Particuliere Alarmcentrale (PAC) dient vanuit de WPBR gecertificeerd te zijn op basis van het CCV Certificatieschema Particuliere Alarmcentrales of op basis van de EN 50518 ‘Monitoring en Alarmontvangst Centrales'. 

EN 50518 is het Europese schema voor certificering van Particuliere Alarmcentrales. Steeds meer eisen vanuit de EN 50518 zijn opgenomen in het CCV-PAC schema. Een certificaat op basis van het CCV Certificatieschema Particuliere Alarmcentrales heeft een Nederlandse geldigheid. Een EN 50518 certificaat heeft een Europese geldigheid. 

Van beide schema's worden gecertificeerde bedrijven geaccepteerd binnen de WPBR.

Voor Wie? 

Particuliere Alarmcentrales (PAC) en Videotoezichtcentrales (VTC).

Wanneer is het nodig?

Indien u een vergunning wilt hebben van de overheid voor het voeren van een Particuliere Alarmcentrale (PAC) en/of Videotoezichtcentrale (VTC).

Processtappen

De criteria in het Certificatieschema Particuliere Alarmcentrale (PAC) gaan over de bedrijfsvoering, de huisvesting, de technische uitrusting en de dienstverlening van de Particuliere Alarmcentrale en Videotoezichtcentrale alsmede over de deskundigheid en betrouwbaarheid van het personeel.

Certificatie begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa afsluiten. Hierna volgt een grondige en onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële certificatie worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen.

Waarom Kiwa NCP?

Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.