Met name netbeheerders en verzekeraars, maar ook overheidsinstellingen zoals justitie kunnen bij Kiwa Technology terecht voor een onafhankelijke schadeanalyse of schadeonderzoek.

Schadeanalyses zijn nodig bij een schade of overige technische problemen in een warmtedistributienet waarbij niet direct duidelijk is wie of wat de oorzaak is. Kiwa Technology kan onafhankelijk schadeonderzoek uitvoeren om de oorzaak van de schade te achterhalen.

In eerste instantie zal Kiwa Technology informatie over de schade verzamelen. Daarna wordt een stappenplan opgesteld om de specifieke schade zo goed mogelijk te analyseren. Eén van deze benaderingen is een literatuuronderzoek. Daarnaast beschikken we over een volledig uitgerust laboratorium waarin schadeonderzoek kan worden uitgevoerd en een testopstelling aan proeven kan worden onderworpen.

Restkwaliteitsbeoordeling

Een incidentele schade kan een indicatie zijn dat het stadsverwarmingsnet op enkele plekken aan het einde van zijn levensduur is. Wanneer de oorzaak van de schade is achterhaald, kunnen vergelijkbare stukken van het netwerk die nog niet zijn gefaald worden onderzocht en geanalyseerd. Het laboratorium waarmee deze analyses worden uitgevoerd is uitgerust voor chemische en fysische analyses, mechanische tests en microscopie. Met de analyseresultaten kan duidelijk worden of er meerdere schades te verwachten zijn in de toekomst en kan een onderbouwde keuze worden gemaakt voor het eventueel vroegtijdig vervangen van delen van het netwerk.