Inhoud beoordelingsrichtlijn

Op verzoek van onder meer Bouwend Nederland heeft het SIKB een certificatieschema voor tijdelijke bemalingen opgesteld: de BRL SIKB 12000. Het certificatieschema bestaat uit een beoordelingsrichtlijn (BRL) en vier protocollen.

Doel van het schema is de kans op schade bij tijdelijke grondwaterstand verlaging of bronbemaling te verkleinen door de risico’s in beeld te brengen en beheersbaar te maken. Bijvoorbeeld tijdelijke bemaling voor het droog houden van een bouwput in het kader van de bouw van een parkeerkelder of van een sleuf in het kader van de aanleg van een gasleiding.

De documenten hebben betrekking op het verbeteren van de kwaliteit van voorbereiding, aansturing en uitvoering van tijdelijke bemalingen.

Het certificatieschema bestaat uit een BRL inclusief vier protocollen:

  • protocol 12010, het opstellen van bemalingsadviezen;
  • protocol 12020, het opstellen van een technisch bemalingsplan;;
  • protocol 12030, het daadwerkelijk uitvoeren van bemaling
  • protocol 12040, de aansturing van een bemaling.

De uitvoering van tijdelijke grondwaterbemalingen wordt vaak onderschat en dat is niet terecht. Er komt heel wat bij kijken om een tijdelijke bemaling goed en nauwkeurig uit te voeren. Vroeg in het proces gemaakte fouten werken lang door en elke volgende stap kan het effect van gemaakte fouten vergroten. Als de uitgangspunten in het bemalingsadvies bijvoorbeeld niet kloppen of niet zijn vastgelegd, kan het verkeerd gaan in de uitvoering. Daarom is vastgelegd hoe de belangrijkste risico's bij bemaling kunnen worden beheerst.

Voor het mechanisch boren voor bemalingen, waarvoor scheidende laag wordt doorboord, is een aparte certificering (BRL SIKB 2100) verplicht.

Voor wie?

Adviesbureaus, architecten, aannemers, gemeente, bevoegd gezag, etc.

Processtappen

  • Offerte verzoek aanvragen bij Kiwa; Bij de offerte aanvraag dient u aan te geven voor welk(e) protocol(len) u gecertificeerd wilt worden, en (indien relevant) uit hoeveel vestigingen van uw organisatie de werkzaamheden worden uitgevoerd.
  • Toelatingsonderzoek; Tijdens het toelatingsonderzoek wordt door Kiwa vastgesteld of u voldoet aan de eisen van de BRL SIKB 12000 en protocol(len). Na positief advies ontvangt u het BRL SIKB 12000 certificaat. 
  • Na certificaatverlening vindt er periodiek een verificatie plaats door de certificatie instelling dat de certificaathouder voldoet aan de eisen van de BRL. Jaarlijks vindt een bedrijfsbezoek plaats en wordt minimaal eenmaal  protocol 12030 en 12040 de werkzaamheden tijdens de uitvoering  op locatie beoordeeld door Kiwa.

De BRL en protocollen kunt u gratis downloaden van de website van SIKB.