Het VbV-keuringsvoorschrift TW01 stelt eisen aan de werking van volgsystemen voor tweewielers. Een volgsysteem is een elektronisch en volledig automatisch systeem dat met behulp van GPS de positie van de scooter bepaalt en deze positie vervolgens met behulp van GSM doorstuurt naar de eigenaar. Dat gebeurt alleen in zogenaamde alarmsituaties, wanneer de scooter wordt verplaatst zonder toestemming van de eigenaar of wanneer de scooter wordt gesaboteerd. Met volgsystemen voor tweewielers hopen politie, verzekeraars en de tweewielerbranche de schadelast terug te dringen.

Het VbV-SCM certificaat

Een VbV-SCM certificaat kan worden afgegeven op een voertuig wanneer deze beschikt over een Kiwa SCM goedgekeurd volgsysteem. Een Kiwa SCM erkend inbouwbedrijf met een erkenning voor tweewielers kan het voertuig en volgsysteem certificeren wanneer de werking van het systeem gecontroleerd en goedgekeurd is.