Scooters

In de eerste zes maanden van 2020 werden ruim 6.000 scooters, brom- en snorfietsen gestolen. Iets meer dan 30 procent werd na diefstal teruggevonden (bron: Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit). Voor dit soort voertuigen is een gecertificeerd volgsysteem daarom van groot belang.

Hoe kan mijn tweewieler worden teruggevonden na diefstal?

Wanneer een scooter, brommer of snorfiets voorzien is van een volgsysteem tweewielers, is de kans groter dat deze na diefstal wordt teruggevonden. 

Een volgsysteem tweewielers is een elektronisch en volledig automatisch systeem dat met behulp van GPS de positie van de tweewieler bepaalt en deze positie vervolgens met behulp van GSM doorstuurt naar de eigenaar. Dat gebeurt alleen in zogenaamde alarmsituaties, wanneer de tweewieler wordt verplaatst zonder toestemming van de eigenaar of wanneer de tweewieler wordt gesaboteerd.

Onze diensten:

  • Wilt u als inbouwbedrijf CCV voertuigbeveiliging (erkend door Kiwa SCM) goedgekeurde volgsystemen voor tweewielers inbouwen? Met een Kiwa SCM erkenning volgsysteem tweewielers kunt u goedgekeurde volgsystemen voor tweewielers inbouwen én certifice...
    Lees meer