CE-merking av kuldeanlegg - hva er kravene?

 

Velkommen-til-webinar_web.jpg

Gratis webinar om CE-merking av kjøleanlegg og andre sammenstillinger av trykksatt utstyr.

For kulde- og varmepumpeanlegg som blir klassifisert som sammenstillinger i kategori II eller høyere, er det krav om både samsvarsvurdering og CE-merking av anlegget (selv om enkelte enheter allerede er CE-merket). Dette medfører krav om bruk av teknisk kontrollorgan.

Kjenner du til hva forskriften sier om CE-merking av ulike typer anlegg? Hva innebærer egentlig en sertifisering? Vi har samlet flere fagpersoner til et times webinar om kravene du må forholde deg til og hvem som faktisk har ansvar for at forskriften følges.

Program

 • Introduksjon
 • Hvilke krav gjelder for CE-merking av kulde- og varmepumpeanlegg? 
  Steinar van der Meer, sjefsingeniør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Sertifiseringsprosessen frem mot samsvarserklæring og CE-merking 
  Direktør for sertifisering Lotti Jespersen og senioringeniør Marko Cavlek, Kiwa
 • Fordeler ved sertifisering og CE-merking
  Erik Hoksrød, nestleder, Norsk Kjøleteknisk Forening og avdelingsleder for industri og næringsbygg, Kelvin AS
 • Spørsmålsrunde / Oppsummering

   

Disse møter du

Profilbilde_Steinar.png Steinar van der Meer er sjefsingeniør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Han jobber med forskjellige regelverk som DSB-forvalter, deriblant forskrift om håndtering av farlig stoff, storulykkeforskriften og trykkpåkjent utstyr. DSB er tilsynsmyndighet etter forskrift om trykkpåkjent utstyr og utpekende myndighet for tekniske kontrollorganer. 
Profilbilde_Erik.png Erik Hoksrød er medeier i entreprenørbedriften Kelvin AS og leder for en avdeling som leverer større kulde- og varmepumpeanlegg med CO2 og hydrokarboner. Han har i tillegg overordnet ansvar for bedriftens prosjektgjennomføringsverktøy, som blant annet har som oppgave å sikre at alle krav forbundet med CE-merking blir tilfredsstilt. Erik er også nestleder i Norsk Kjøleteknisk Forening.
Profilbilde_Lotti.png Lotti Jespersen er direktør for sertifisering i Kiwa. Hun er teknisk og økonomisk utdannet sveiseingeniør med lang erfaring fra prosjekt- og avdelingsledelse, og har bred ekspertise innen produktsikkerhetsdirektiver og byggevareforordningen samt ledelsessystemer.
Profilbilde_Marko.png Marko Calvek er senioringeniør / M.Sc. ME hos Kiwa. Han har lang erfaring som prosjektleder og som revisor og kvalitetsinspektør for tekniske installasjoner og kvalitets- og styringssystemer.