Informasjonssikkerhet i helsesektoren

Webinar_Infosikkerhet-Helse.jpg

Hvilke utfordringer byr digitaliseringen i helsevesenet på når det gjelder informasjonssikkerhet og vern av sensitive personopplysninger? Hvilke krav og forordninger gjelder, og hvordan kan sertifisering bidra til å sikre sensitiv informasjon?

Program

 • Hvilke krav gjelder for behandling av personopplysninger innen helse- og omsorgssektoren
  - Normens krav sammenholdt med ISO 27001
  - Kort informasjon om pågående arbeid med strategi for digital sikkerhet
  Susanne Helland Flatøy, seniorrådgiver avdeling juss og informasjonssikkerhet, Direktoratet for E-helse

 • Et privat helseforetaks erfaringer med informasjonssikkerhetsarbeid og sertifisering i henhold til ISO 27001.
  - Hvordan vi har jobbet med testing av den digitale sikkerheten.
  - Trusler knyttet til leverandører/verdikjeden.
  Tore Martin Skarpholt, direktør teknologi og innovasjon, Ecura og Øystein Storsveen, kvalitets- og systemansvarlig, Ecura

 • Krav til informasjonssikkerhet i anbud. Nytteverdien av en sertifisering. Hvordan foregår sertifiseringsprosessen.
  Kai-Ove Finvold, revisjonsleder, Kiwa i samtale med Stein Arne Hove, Kiwa

 • Oppsummering

Les mer om sertifisering for informasjonssikkerhet