SecTalk - Podcasten om informasjonssikkerhet

Kiwa har teamet opp med Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) og lanserer SecTalk - en podcast om informasjonssikkerhet. Hør episodene her, eller i din strømmetjeneste.

SecTalk - Episodebilde6-7.jpg

Vi har hørt det mange ganger - informasjonssikkerhet er viktig, og konsekvensene av et dataangrep kan være alvorlige. Men i en hektisk hverdag er det lett å tenke at det ikke er noe som skjer med oss. Dessuten er det vanskelig å forstå hvor vi bør begynne. Kiwa lanserer nå podkast-serien SecTalk i samarbeid med Norsk senter for informasjonssikring. Her presenterer vi konkrete tips til hvordan din bedrift kan sikre verdier og være rustet mot trusler og angrep.

Episode 1 - Digital risikoforståelse og tillit

Det er blitt sagt at vi mennesker i utgangspunktet er dårlige på risikoforståelse. Hvordan kan vi jobbe for å øke denne forståelsen slik at vi gjør de riktige risikovurderingene og tar de gode valgene på nett? Vårt samfunn er i stor grad basert på tillit. Vi ser på hvilke fordeler det gir og hvilke trusler det fører med seg når det handler om informasjonssikkerhet.

Gjester er Trude Talberg-Furulund, seniorrådgiver i NorSIS, og Hans Marius Tessem, seniorrådgiver i NorSIS og leder for Slettmeg.no.

Episode 2 - Trusler og trender: Digital svindel

Med utgangspunkt i NorSIS’ rapport Trusler og trender for 2021 tar vi for oss ulike former for nettsvindel og hvordan svindlere ved hjelp av sosial manipulering spiller på frykt, fristelse eller tillit. Hvordan skal vi unngå å falle for svindelforsøk som blir stadig mer utspekulerte? Vi gir deg noen tips til hvordan du kan overliste nettsvindlerne.

Gjester er Trude Talberg-Furulund, seniorrådgiver i NorSIS, og Hans Marius Tessem, seniorrådgiver i NorSIS og leder for Slettmeg.no.

Episode 3 - Verdikjedeangrep og løsepengevirus

Digitaliseringen fører til at vi blir tettere knyttet til samarbeidspartnere, leverandører og kunder. En lenke er ikke sterkere enn det svakeste leddet, og blir du utsatt for et angrep, kan det få alvorlige følger for dine partnere, eller omvendt.

Gjester er Trude Talberg-Furulund, seniorrådgiver i NorSIS og Hans Marius Tessem, seniorrådgiver i NorSIS og leder for Slettmeg.no.

Episode 4 - Totrinnspålogging og andre sikkerhetstiltak

Aktivering av totrinnspålogging er kanskje det viktigste tiltaket mot nettkriminalitet. Vi ser på flere enkle, men viktige forholdsregler som en virksomhet kan ta for å sikre informasjonen sin og være rustet mot angrep. Vi snakker også om betydningen av å ha én person som er dedikert til å holde i sikkerhetsarbeidet i bedriften.

Gjester er Trude Talberg-Furulund, seniorrådgiver i NorSIS og Hans Marius Tessem, seniorrådgiver i NorSIS og leder for Slettmeg.no.

 

Episode 5 - Sikkerhetskultur – hvordan bygger vi den?

Vi ser nærmere på viktigheten av en god sikkerhetskultur i bedriften. Hvordan bygger vi sikkerhetskultur? Handler det om internopplæring, eksterne foredrag, sjekklister, eller noe helt annet? Vi snakker også om å jobbe systematisk med informasjonssikkerheten via organisasjonens styringssystem og hvorfor informasjonssikkerhet må være et topplederansvar.

Gjester er Lars-Henrik Gundersen, administrerende direktør i NorSIS og Harald Schjølberg, teknisk leder for systemsertifisering i Kiwa.

Episode 6 - På hjemmekontoret: Å være sin egen sikkerhetssjef

For de fleste har jobbhverdagen den siste tiden vært annerledes. Mange har jobbet mye hjemmefra. Vi har teams-møter ved kjøkkenbordet og vi logger oss på jobb både her og der. Nettkriminelle vet å tilpasse virksomheten sin til endring i vår adferd. Nå som skillet mellom jobb og privat har blitt mindre tydelig – Hva må jeg være obs på?

Gjester er Lars-Henrik Gundersen, administrerende direktør i NorSIS og Karoline Tømte, leder for partnerskap og myndighetskontakt i NorSIS og prosjektleder for Nasjonal sikkerhetsmåned.

 

Episode 7 - Fra hjemmekontoret tilbake til kaffemaskinen

Nå som vi vender tilbake til den fysiske arbeidsplassen og treffer kolleger «in real life», er det kanskje noen rutiner vi har glemt eller er litt rustne på. Og har pandemien endret måten vi jobber sammen på for godt? Møtevirksomheten vil antageligvis fortsatt være delvis digital. Hva vil dette ha å si for datasikkerheten? Må vi tenke helt nytt?  

Gjester er Lars-Henrik Gundersen, administrerende direktør i NorSIS og Karoline Tømte, leder for partnerskap og myndighetskontakt i NorSIS og prosjektleder for Nasjonal sikkerhetsmåned.

 

Episode 8 - Veien til en sikker virksomhet: Hvordan går vi fram?

Hvor starter vi? Hvilke ressurser finnes? Hva er de tre viktigste tiltakene vi MÅ ha på plass? Stadig mer kompliserte trusselbilder og en datakriminalitet som blir mer og mer aggressiv og sofistikert gjør det lett å tenke at dette er uhåndterlig for en liten bedrift med begrensete ressurser og kompetanse. Vi snakker om veien til en sikker virksomhet og gir tips til enkle og konkrete sikkerhetstiltak.

Gjester er Lars-Henrik Gundersen, administrerende direktør i NorSIS og Harald Schjølberg, teknisk leder for systemsertifisering i Kiwa.