SecTalk - Podcasten om informasjonssikkerhet

Spotify Logo  Google Podcasts Logo   Breaker Logo  Pocket Casts Logo  RadioPublic Logo

Kiwa har teamet opp med Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) og lanserer SecTalk - en podcast om informasjonssikkerhet. Hør episodene her, eller i din strømmetjeneste. 

SecTalk med Anne-Cathrine Sandø og Hans Marius Tessem

Vi har hørt det mange ganger - informasjonssikkerhet er viktig, og konsekvensene av et dataangrep kan være alvorlige. Men i en hektisk hverdag er det lett å tenke at det ikke er noe som skjer med oss. Dessuten er det vanskelig å forstå hvor vi bør begynne. Kiwa lanserer nå podkast-serien SecTalk i samarbeid med Norsk senter for informasjonssikring. Her presenterer vi konkrete tips til hvordan din bedrift kan sikre verdier og være rustet mot trusler og angrep.

Episode 1 - Digital risikoforståelse og tillit

Det er blitt sagt at vi mennesker i utgangspunktet er dårlige på risikoforståelse. Hvordan kan vi jobbe for å øke denne forståelsen slik at vi gjør de riktige risikovurderingene og tar de gode valgene på nett? Vårt samfunn er i stor grad basert på tillit. Vi ser på hvilke fordeler det gir og hvilke trusler det fører med seg når det handler om informasjonssikkerhet.

Gjester er Trude Talberg-Furulund, seniorrådgiver i NorSIS, og Hans Marius Tessem, seniorrådgiver i NorSIS og leder for Slettmeg.no.

Episode 2 - Trusler og trender: Digital svindel

Med utgangspunkt i NorSIS’ rapport Trusler og trender for 2021 tar vi for oss ulike former for nettsvindel og hvordan svindlere ved hjelp av sosial manipulering spiller på frykt, fristelse eller tillit. Hvordan skal vi unngå å falle for svindelforsøk som blir stadig mer utspekulerte? Vi gir deg noen tips til hvordan du kan overliste nettsvindlerne.

Gjester er Trude Talberg-Furulund, seniorrådgiver i NorSIS, og Hans Marius Tessem, seniorrådgiver i NorSIS og leder for Slettmeg.no.

Episode 3 - Verdikjedeangrep og løsepengevirus

Digitaliseringen fører til at vi blir tettere knyttet til samarbeidspartnere, leverandører og kunder. En lenke er ikke sterkere enn det svakeste leddet, og blir du utsatt for et angrep, kan det få alvorlige følger for dine partnere, eller omvendt.

Gjester er Trude Talberg-Furulund, seniorrådgiver i NorSIS og Hans Marius Tessem, seniorrådgiver i NorSIS og leder for Slettmeg.no.

Episode 4 - Totrinnspålogging og andre sikkerhetstiltak

Aktivering av totrinnspålogging er kanskje det viktigste tiltaket mot nettkriminalitet. Vi ser på flere enkle, men viktige forholdsregler som en virksomhet kan ta for å sikre informasjonen sin og være rustet mot angrep. Vi snakker også om betydningen av å ha én person som er dedikert til å holde i sikkerhetsarbeidet i bedriften.

Gjester er Trude Talberg-Furulund, seniorrådgiver i NorSIS og Hans Marius Tessem, seniorrådgiver i NorSIS og leder for Slettmeg.no.

 

Episode 5 - Sikkerhetskultur – hvordan bygger vi den?

Vi ser nærmere på viktigheten av en god sikkerhetskultur i bedriften.  Hvordan bygger vi sikkerhetskultur? Handler det om internopplæring, eksterne foredrag, sjekklister, eller noe helt annet? Vi snakker også om å jobbe systematisk med informasjonssikkerheten via organisasjonens styringssystem og hvorfor informasjonssikkerhet må være et topplederansvar.

Gjester er Lars-Henrik Gundersen, administrerende direktør i NorSIS og Harald Schjølberg, teknisk leder for systemsertifisering i Kiwa.