25 oktober 2016

Brudd i armeringstråd

Et firma opplevde flere brudd i armeringstråd som benyttes under produksjon av deres produkter. Trådene ble levert på trommel og mates kontinuerlig inn i produksjonen. I løpet av noen få uker opplevde de omtrent 50 brudd, mot normalen på omtrent 5 brudd per år.

De gjentatte bruddene førte til stopp i produksjonen. Firmaet henvendte seg til Kiwa Inspecta sin avdeling for skadeundersøkelser for å avdekke årsaken til de gjentatte bruddene.

Undersøkelser viste at bruddflatene bestod av to omtrent like store områder med forskjellig framtoning. 

Undersøkelser med skanning elektronmikroskop (SEM) viste at det ene området var et tydelig skjærbrudd. Skjærbruddet hadde en sirkulær orientering med et lite duktilt brudd i senter. Ut i fra dette kunne det slås fast at bruddene oppsto på grunn av de torsjonskrefter tråden ble utsatt for under produksjon, men dette var dog ikke rotårsaken.

Det andre området på bruddflaten ble også undersøkt i SEM. Denne undersøkelsen viste at flaten var dekket med størkningskrystaller, og en analyse viste at dette var størknet sink. Dette viste at denne delen av bruddet hadde oppstått før tråden ble galvanisert. Videre undersøkelser av bruddflate og mikrostruktur viste at rotårsaken til bruddene var valsefeil fra framstillingen av armeringstrådene.

Undersøkelsen utført av Kiwa Inspecta førte til at firmaet kunne utelukke at det var feil ved deres utstyr som hadde forårsaket bruddene, men derimot produksjonsfeil hos leverandøren. Firmaet mottok nye armeringstråder etter undersøkelsen, og satte i gang en verifikasjon av produksjonsprosessen hos leverandøren.

I etterkant av denne undersøkelsen har leverandøren innført kontinuerlig eddy-current testing av sine tråder for å oppdage eventuelle trådbrudd i framtiden.

Skrevet av Christian Kreyberg Grødal