12 februar 2018

Kontroll av kritiske rørledninger under drift gir bedre tilgjengelighet

Illustrasjonsfoto: Cellulose fabrikk

Havarert sirkulasjonsrør

Problem: I en cellulosefabrikk havarerte et sirkulasjonsrør til en kjele, og væsken lakk ut. Årsaken var skader i materialet i form av godsfortynning og sprekker. Heldigvis ble ingen skadet, og produksjonen kunne fortsette siden fabrikken hadde flere kjeler av samme type. Men havariet forårsaket produksjonsforstyrrelser og sanering til en kostnad av ca. 1 million NOK.

Bedriften fryktet at liknende havari kunne inntreffe i sirkulasjonsrørene til de andre kjelene. Derfor kontaktet de Kiwa.

Digital røntgen under drift

Løsningen: Kiwa kontrollerte sirkulasjonsrørene ved hjelp av digital røntgen. 

Ved hjelp av digital røntgen kunne kontrollen utføres med anlegget i full drift, uten at produksjonen ble forstyrret, og uten at rørene måtte avisoleres.

Kontrollen avdekket at en rekke sirkulasjonsrør hadde liknende skader som det havarerte røret, men skadene var ikke like omfattende. Kiwa gjennomførte en analyse som viste at de skadde rørene ikke trengte umiddelbar utbedring. De kunne fortsatt være i drift, og deretter byttes ut ved neste planlagte vedlikehold.

Økt driftstilgjengelighet, bedre planlegging og lavere kostnad

Resultat: De skadde sirkulasjonsrørene ble byttet ut i forbindelse med planlagt vedlikehold. På den måten fikk bedriften tid til å forberede byttet. Driften frem til vedlikeholdet ble gjennomført uten driftsforstyrrelser som skyldtes lekkasje i de skadde rørene.

Ved å kontrollere kritiske rørledninger mens anlegget er i drift, reduseres risikoen for uventet driftsstopp. I tillegg gir det muligheten til bedre planlegging av tiltak for fremtidig vedlikeholdsstopp. Det gir høyere tilgjengelighet for anlegget og optimalisert produksjon. Bedre planlagt og forebyggende vedlikehold gir lavere totalkostnader.