4 oktober 2016

Ny merkevare i Norge – Kiwa

Med ny nederlandsk eier i ryggen samles de norske selskapene Inspecta, NorKjemi og Teknologisk Institutt under én felles merkevare - Kiwa.

 De tre selskapene har over flere år bygget opp en sterk tjenesteportefølje innenfor testing, inspeksjon og sertifisering. Når selskapene nå samles under samme merkevare styrkes tilbudet til kundene ytterligere.

- Kiwa-selskapene i Norge har et solid fundament med uavhengighet, høy faglig integritet og faglig kompetanse. Kundefokus og pålitelighet viser allerede en leveranseorientert organisasjon, sier Vibeke Strømme, administrerende direktør i Kiwa Teknologisk Institutt (TI) og Country Manager Kiwa Norge.

Sammen med administrerende direktør i Kiwa Inspecta, Lasse Øvreås, og daglig leder i Kiwa NorKjemi, Aun Heming Schøyen, skal Strømme fortsette arbeidet med å etablere nye tjenester og styrke tilbudet til norsk industri og næringsliv.

- Selskapene våre har bred bransjeerfaring og er godt kjent i markedet, og norske kunder har i en årrekke vist oss tillit. Gjennom Kiwa, vil vi kunne tilby både nåværende og nye kunder et utvidet tjenestespekter både nasjonalt og internasjonalt. Dette vil også gi oss muligheten til å sikre vekst, sier Lasse Øvreås.

- Vår største styrke er at vi kjenner markedet innenfor våre egne segmenter. Sammen vil våre kunder nå oppleve flere muligheter, ressurser og ikke minst økt kompetanse. Vi ønsker å være et ledende selskap, også i fremtiden, sier Aun Heming Schøyen.

Vil prege industrien

Med en nasjonal forankring og nå økt internasjonal styrke, ønsker selskapene fortsatt å prege norsk industri.

- Sammen skal vi fortsatt gjøre kundene i stand til å møte krav og forventninger til kvalitet, risikostyring og sikkerhet. Lokal forankring er viktig både for oss og våre eiere. Vi skal ikke glemme at vi fortsatt er de samme menneskene, men med enda flere tjenester, understreker de tre lederne.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Kiwa Teknologisk Institutt:
Vibeke Strømme, mobil: (+47) 474 00 525

Kiwa Inspecta:
Lasse Øvreås, mobil: (+47) 908 77 351

Kiwa NorKjemi:
Aun Heming Schøyen, mobil: (+47) 416 30 064

 

Om selskapene

Kiwa Inspecta* er en ledende internasjonal tjenesteleverandør innen inspeksjon, testing, teknisk rådgivning, labtjenester og sertifisering.

Kiwa NorKjemi er en uavhengig service- og kompetansebedrift innen vannbehandling, kjemisk rens og legionellakontroll. Selskapet tilbyr løsninger, service og rutiner for drift, kontroll og vedlikehold av vannsystemer til hovedsakelig private og offentlige aktører innen eiendomsbransjen.

Kiwa Teknologisk Institutt er en ledende leverandør av testing, kalibrering og sertifisering, samt relatert kurs og opplæring i Norge.

 

*Selskapet Kiwa Inspecta beholder sitt juridiske navn Inspecta AS.