16 november 2016

Tankanlegg - Riktig beslutningsgrunnlag gir bedre investering

Illustrasjonsfoto: Tankanlegg

Kiwa Inspecta tilbyr en rekke tjenester på tanker, fra kunnskap om regler, opplæring, inspeksjon og testing, til skadeutredning og materialspørsmål.

Ødelagte tanker må erstattes
Problem: En kjemisk fabrikk lagret råvarer i tanker som de har brukt i over 30 år uten større problemer. Et plutselig og uforutsett havari førte til et større utslipp som påvirket miljøet. Fabrikken sluttet umiddelbart å bruke sisternene. Havariutredningen avdekket at materialet i platene var forskjellige og av uviss opprinnelse. Dessuten var sveisenes varmepåvirkede soner meget harde noe som ga høye spenninger. Fabrikken besluttet å rive de gamle tankene og bytte dem ut med nye tanker med bedre materialvalg.

Riktig materialvalg og konstruksjon som oppfyller standard
Løsning: Det ble leid inn et eksternt konsulentselskap for å konstruere de nye tankene. Både konsulentselskapet og sluttkunden trengte støtte og noen å diskutere materialvalget med. Derfor kontaktet de Kiwa Inspecta for å få en uttalelse om materialvalg og råd til hva de måtte ta hensyn til ved valget. Konsulentselskapet trengte også støtte for å sikre at konstruksjonen oppfylte gjeldende standarder for konstruksjon av tanker. De fikk hjelp fra Kiwa Inspecta Design Review-eksperter, som har solid erfaring og kunnskap innen området.

Grunnlag for riktig beslutning
Resultat: Sluttkunden og konsulentselskapet fikk rask hjelp med de kritiske spørsmålene for konstruksjon og prosjektering av de nye tankene. Arbeidet med anbudsgrunnlaget ble forenklet og gjennomført raskere i dialog med potensielle produsenter. Kiwa Inspecta ble også leid inn for å gjennomgå produsentens sveiseprosedyrer og kvalitetssystem. Det ga sluttkunden grunnlag for beslutning slik at tankene ble produsert og installert i henhold til gjeldende regelverk og på en kostnadseffektiv måte. Det gir lang og problemfri bruk av de nye tankene.