4 mai 2020

- Sertifisering er en pådriver for kontinuerlig forbedring

Park-og-Anlegg_01.jpg

Entreprenørselskapet Park & Anlegg AS i Sarpsborg ble nylig sertifisert i henhold til ISO 9001 og 14001 for miljø og kvalitet. HR-sjef Sigbjørn Rød sier sertifiseringen har gitt en ekstra boost til å jobbe med forbedringstiltak for å nå bedriftens mål.

Sigbjørn Rød forteller at beslutningen om å sertifisere seg har grunnlag i bedriftens kjerneverdier: trygg, stolt og nytenkende.

- Kjerneverdiene våre skal være ledestjerner for oss i de beslutningene vi tar. Sertifiseringen er særlig knyttet til verdien Trygg. Vi ønsker å ha en trygg arbeidsplass både når det gjelder skader, og ikke minst være en stabil og sikker arbeidsplass for framtiden, sier Rød.

Motivasjonen for å sette i gang sertifiseringsprosessen var ifølge Rød todelt. 

- For det første begynner vi å merke at kunder krever at vi er ISO-sertifisert. I mange anbud er krav om kvalitets- og miljøstyring en del av tildelingskriteriene. Kan man ikke vise til at man har ISO-sertifikat, må det omfattende beskrivelser og dokumentasjon til. Da er det alltid en risiko for at anbudet blir avvist.

- For det andre ser vi nytten av at noen utenfra med jevne mellomrom kontrollerer oss og pusher oss til å drive forbedringer videre, fremhever Rød.

- Når startet dere prosessen med å bli sertifisert?

- Selve prosessen satte vi i gang i mai i fjor, men arbeidet med å bygge og utvikle styringssystemet vårt begynte allerede i 2008. Helt fra starten har vi forholdt oss til kravene i ISO 9001, men i sertifiseringsprosessen har vi sett at den nye versjonen av standarden inneholder enkelte nye krav som vi har måttet implementere i det eksisterende styringssystemet vårt.

Praktisk prosessforankring i organisasjonen

HR-sjefen forteller at en arbeidsgruppe på tre personer startet arbeidet med å utarbeide en framdriftsplan. Siden har prosjektledere, fagledere og personer med personalansvar vært mye involvert i prosessen. 

- Vi hadde allerede en egen prosjekthåndbok som var et hjelpemiddel for prosjektstyring, med nyttige tips og erfaringer. Vi har tatt utgangspunkt i den eksisterende håndboken og tilpasset den slik at den nå oppfyller alle ISO-kravene, sier Rød.

Rød forteller videre at fagleder for KHMS Espen Aarum og YM-sjef Kjell-Arne Leinum har vært sentrale i dette arbeidet.

- Kan du si noe om hvorfor dere valgte Kiwa som sertifiseringsorgan?

- Ja, det er faktisk en god historie. Jeg har tidligere jobbet med å bygge styringssystemer for flere bedrifter, og da jeg for tid tilbake hjalp en mindre verkstedbedrift i prosessen med ISO-sertifisering, møtte jeg revisor Rolf Östher i Kiwa. Jeg opplevde at tilnærmingen hans var veldig konstruktiv.
Da bedriften vår skulle sertifiseres hentet vi inn tilbud fra flere, men vi valgte til slutt å samarbeide med Kiwa. Mye på grunn av at jeg kjente til Rolf og vi mente måten han jobbet på passet vår organisasjon godt, uttaler Rød.

Stor nytteverdi

Rød beskriver samarbeidet med revisjonsteamet fra Kiwa som behagelig og konstruktivt. 

- Vi har hatt en god dialog rundt revisjonen. De forbedringspunktene som revisorene trakk fram, har vi vært enige i, og har sett at dette er relevant og lurt å gjøre noe med, utdyper han. 

- Hvilken nytte vil du si sertifiseringen har hatt?

- Gode styringssystemer har stor verdi for oss. Det å standardisere hvordan vi driver prosjektene, arkiverer dokumentasjon og definerer de ulike rollene er svært effektiviserende. Når hele organisasjonen følger de samme arbeidsmetodene blir det enklere å være fleksible med mannskap på tvers av prosjekter. Vi har også kunnet lære av erfaringer og gjøre endringer i systemene våre slik at vi slipper å gjøre den samme feilen to ganger, poengterer Rød og føyer til:

- Sertifiseringen har gitt oss en ekstra boost til å ha søkelys på målene våre og kommunisere dette i hele organisasjonen. Da får vi viktige innspill til forbedringstiltak for å nå bedriftens mål.

Park-og-Anlegg_02.jpg

HR-sjef Sigbjørn Rød (t.h.) og revisjonsleder Rolf Östher er fornøyde med samarbeidet om ISO-sertifiseringen.

Om selskapet 
Park & Anlegg AS er en anleggsentreprenør med 240 ansatte og hovedkontor i Sarpsborg. Entreprenørselskapet har blant annet oppdrag for Statens vegvesen, Jernbaneverket, kommuner, samt utemiljøarbeid og vedlikeholdsoppdrag for flere offentlige og private virksomheter. Park & Anlegg AS er en del av Luva Holding AS.

Les mer om sertifisering av ledelsessystem her.