12 januar 2022

24SevenOffice med sertifikat for informasjonssikkerhet

Freddy-Kristensen_24SevernOffice.jpg

Freddy Kristensen i 24SevenOffice ser på ISO 27001-sertifikatet som et konkurransefortrinn.

IT-leverandøren 24SevenOffice er nå sertifisert i henhold til ISO 27001, den internasjonalt anerkjente standarden for informasjonssikkerhet, med Kiwa som sertifiseringsorgan.

24SevenOffice er en ledende aktør innen skybaserte forretningssystemer, også kalt ERP-systemer. Freddy Kristensen, selskapets Chief Information Security Officer, forteller at sikkerhet har vært et hovedfokus helt siden starten.

- Vi er en gründerbedrift som har drevet pionerarbeid og vært nødt til å utvikle mye selv. Erfaringen vår er at vi har gjort mye riktig underveis, men vi har ikke systematisk dokumentert hvordan vi arbeider med sikkerhet, sier Kristensen og fortsetter:

- Etter hvert som virksomheten har vokst og fått stadig flere og større kunder, har vi sett nødvendigheten av å ta et steg videre og profesjonalisere oss på dette området. Vi opplever at det refereres til ISO 27001 i mange anbudsforespørsler. Våre eksisterende kunder er mer og mer opptatt av å sikre seg mot digitale trusler og faren for dataangrep. Det å kunne vise til at vi har prosesser og rutiner på plass, skaper en trygghet og er et konkurransefortrinn.

Les mer om sertifisering for informasjonssikkerhet.

Positiv sertifiseringsprosess

Kai-Ove Finvold, revisjonsleder i Kiwa, fremhever at ISO 27001 er en viktig standard i arbeidet for økt informasjonssikkerhet. Finvold sier videre:

- ISO 27001-sertifikatet er en bekreftelse på at 24SevenOffice følger kravene til personvern og informasjonssikkerhet og sikrer konfidensiell og forretningskritisk informasjon på en systematisk og effektiv måte.

Finvold understreker at sertifiseringsprosessen var preget av en åpen og god tone.

- 24SevenOffice er en fullstendig skybasert organisasjon med høy kompetanse på sitt felt. Selv om rammebetingelsene har endret seg siden ISO 27001 ble skrevet, har revisjonen vist at standarden likevel er relevant og nyttig for en moderne bedrift som 24SevenOffice, mener Finvold.

Kontinuerlig forbedring

Kristensen kan slutte seg til at samarbeidet med revisorene har fungert godt.

- Av de aktørene vi innhentet tilbud fra, var det Kiwa som ga den beste magefølelsen. Det inntrykket har vi fått bekreftet gjennom en konstruktiv sertifiseringsprosess. Det har vært gode diskusjoner, der revisorene har fungert som veiledere uten å være rådgivere.

Kristensen gir uttrykk for at hele organisasjonen har vokst på sertifiseringen.

- Vi har fått en bekreftelse på at vi tenker riktig, samtidig som vi har ryddet opp i og systematisert rutinene våre. Nå begynner arbeidet med kontinuerlig forbedring fram til neste revisjon. Jeg ser på sertifiseringen mer som et startpunkt enn et sluttpunkt, sier Kristensen.

Om 24SevenOffice
24SevenOffice ble etablert i 1997 og er Europas første leverandør av et 100 % skybasert ERP-system (Enterprise Resource Planning). Selskapet har i dag rundt 150 ansatte og tilbyr ERP-system i Norge, Sverige og USA, med hovedkontorer i Oslo, Stockholm og New York.