22 november 2016

3,5 prosent av landets brutto nasjonalprodukt ruster vekk

Overflatebehandling og korrosjon.jpg

Stål er et kjernemateriale i utallige konstruksjoner, fra skip og oljeplattformer til broer og vei. Offshoreindustrien setter standarden når det gjelder kvalitetssikring av overflatebehandling og korrosjonsbeskyttelse. Nå skjeler andre bransjer til offshoreindustrien for «beste praksis».

I følge Wold Corrosion Organization er de årlige direkte kostnadene knyttet til korrosjon på svimlende 1,3 billioner Euro på verdensbasis, eller mellom 3,1 og 3,5 prosent av landenes brutto nasjonalprodukt. For Norge utgjør dette nærmere 100 milliarder kroner hvert år. På toppen av dette kommer miljøskade, sløsing av ressurser, tapt produksjon eller personskader som følge av korrosjon.

Tar korrosjon på alvor.

Maling og andre belegg har en viktig funksjon når det gjelder å hindre korrosjon på stål og metallkonstruksjoner. For at korrosjonsbeskyttelsen skal ha tilfredsstillende kvalitet og levetid, stilles det store krav til overflatebehandling.

Det er også viktig å huske at god korrosjonsbeskyttelse ikke starter med overflatebehandling. Før materialene kan overflatebehandles må overflatene rengjøres grundig og klargjøres. Dette er det viktigste trinnet i prosessen. Inspektørene må forstå hele korrosjonsprosessen og hvordan ståloverflater er behandlet for å inspisere dem.

Kiwa har utdannet FROSIO-inspektører i 30 år. FROSIO startet som en nasjonal sertifiseringsordning, tett knyttet til maritim industri og olje og offshore. Nå har ordningen fått global interesse, og stadig flere bransjer har fått opp øynene for FROSIO.

Da vi begynte med FROSIO-opplæring for 30 år siden var det nesten utelukkende personell fra offshore- og verftsindustrien som møtte opp på kursene. De siste årene har vi sett at stadig flere bransjer er representert på skolebenken, blant annet bygg og anlegg, produksjonsindustri og infrastruktur. Samtidig har FROSIO fått global anerkjennelse. Kiwa er en global leverandør av FROSIO-opplæring og gjennomfører kurs i blant annet Korea, Kina, Polen, Danmark og Nederland hvert år.

Det er positivt at stadig flere bransjer ser verdien av å sette fokus på overflatebehandling og korrosjonsbeskyttelse. Men det er fortsatt mye å hente. Her er milliarder å spare også for norsk næringsliv.

Bli en korrosjonbekjemper!

Vil du vite mer om hvordan du kan bekjempe korrosjon? Kontakt oss, eller ta en titt på FROSIO-kursene våre her.