2 april 2023

Standard Aprilsnarr!

Person skriver på mobilen. Ordet standard står midt på bildet med mange ikoner rundt. Foto.

Det var nok en fleip at Kiwa har lansert en egen standard for pakking av påskesekken. Det som derimot er fakta, er at det faktisk finnes standarder for alt mulig som omgir oss til daglig.

Det er utviklet standarder for alt fra bygg og veianlegg, skiheiser, svømmehaller, trykkpåkjent utstyr, kjeler og tanker til mindre håndfaste ting som datasikkerhet, antikorrupsjon, energiledelse og godt arbeidsmiljø.  

Standarder for en funksjonell og sikker hverdag 

En standard kan defineres som en norm eller en oppskrift på hvordan noe skal lages eller gjennomføres. Standarder forenkler hverdagen vår og bidrar til sikkerhet, kvalitet, funksjonalitet og bærekraft 

Det finnes både nasjonale og internasjonale standarder, og standarder gjør seg gjeldende de fleste bransjer og sektorer i samfunnet. Det henvises til standarder i lover og forskrifter, og det kan refereres til standarder ved offentlige anskaffelser og i kontrakter. 

Sertifisering i henhold til standarder 

En sertifisering er en formell attest fra en uavhengig tredjepart på oppfyllelse av kravene i en bestemt standard, for eksempel en ISO-standard. Sertifiseringen kan gjelde for en person, en virksomhet eller et produkt. I noen sammenhenger kan sertifisering være et krav. 

Kiwa er et ledende sertifiseringsorgan i Norge og i Europa. Referanselisten vår teller over 800 sertifiserte bedrifter og antallet vokser raskt. Våre kunder er alt fra små og mellomstore bedrifter til selskaper med flere tusen ansatte.