31 mai 2022

Kiwa inspiserer betongbruer med avansert NDT

Kiwa leverer et bredt spekter av tjenester innen bruinspeksjon i forbindelse med nye og eksisterende anlegg, og foretar blant annet inspeksjon av etterspent armering i betongbruer ved hjelp av ulike avanserte NDT-metoder.
 
I videoen under forteller senioringeniør Ivan Soldo hvordan han jobber, og viser flere ulike NDT-metoder.
Avansert NDT
Det er komplisert å identifisere hulrom og armering i etterspent betong. Det krever både lang erfaring i vurdering av betongkonstruksjoner og ferdigheter i å håndtere avanserte NDT-teknikker, programvare og utstyr. Utstyret som trengs er også kostbart å anskaffe.
 
Lovpålagt kontroll
Det skal som en hovedregel foretas en hovedinspeksjon av alle bruer i Norge hvert femte år. I tillegg skal det gjennomføres årlige visuelle kontroller. Kiwa har kompetansen og utstyret til å utføre slik kontroll, og kan tilby en komplett inspeksjon som oppfyller alle krav som myndighetene stiller. Vi har god oversikt og inngående kjennskap til alle gjeldende standarder, håndbøker og prosesskoder som gjelder for bruprosjekter.