29 mai 2019

Brukerundersøkelse for ISO 45001-sertifiserte bedrifter

To-arbeidere-studerer-planer-på-byggeplass

ISO ønsker å kartlegge erfaringer med den nye arbeidsmiljøstandarden. - Undersøkelsen er avsluttet.

Globalt er det estimert at 7600 dør hver dag på grunn av arbeidsrelaterte skader eller sykdommer. Bare i Norge omkom 25 personer i 2016 av samme grunn. I tillegg kommer alle skader og uhell som skjer på arbeidsplassen. ISO 45001 er utviklet for å bekjempe nettopp dette.

ISO 45001 er den nye internasjonale standarden for arbeidsmiljø som ble lansert våren 2018. Nå har den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO gått ut med en brukerundersøkelse for å kartlegge erfaringer og synspunkter. 

Stor interesse for ISO 45001-sertifisering

Er dere ikke sertifisert? Kiwa har bistått flere bedrifter med sertifisering, og interessen har vært stor. I tillegg til at standarden systematiserer arbeidet med å hindre ulykker og ugunstige arbeidsmiljøforhold, krever stadig flere oppdragsgivere at virksomheter blir sertifisert i henhold til ISO 45001.

Kiwa er en ledende leverandør av sertifisering, og vi er akkreditert for å sertifisere bedrifter i henhold til ISO 45001. Les mer her.