11 juni 2020

Covid-19 kvalitetsmerke for smitteverntiltak - ny tjeneste fra Kiwa

Rengjør-håndtak-som-smitteverntiltak

Foto: iStock

Kiwa lanserer nå en ny tjeneste: Covid-19 kvalitetsmerke for smitteverntiltak. Kvalitetsmerket er etablert for å støtte bedrifter i arbeidet med å sikre forsvarlig drift ved å forebygge spredningen av Koronaviruset. 

Med Kiwa Covid-19 kvalitetsmerke for smitteverntiltak kan bedrifter vise kunder og ansatte at de jobber systematisk og målrettet med gode smitteverntiltak som er i tråd med norsk regelverk og bransjestandarder.

COVID-19 pandemien påvirker måten vi jobber på, våre sosiale liv og ikke minst våre interaksjoner med andre mennesker, både privat og i det offentlige rom. Etter vårens mange svært inngripende og sterke tiltak for å håndtere koronasituasjonen, er det igangsatt en gradvis nedbygging av de mest omfattende tiltakene.  

- Dette forutsetter at selskapene følger myndighetenes krav, retningslinjer og råd for å forebygge smittespredning. Kiwa Covid-19 kvalitetsmerke for smitteverntiltak vil være et nyttig hjelpemiddel for å sikre at bedrifter opprettholder et høyt nivå på smittevernarbeidet ved  å iverksette effektive forebyggende tiltak, sier Lisbeth Aamodt, kursleder og seniorrådgiver Ledelsessystemer hos Kiwa.  

Kvalitetsmerke for smitteverntiltak 

Kiwa Covid-19 kvalitetsmerke for smitteverntiltak er et tilbud til virksomheter som ønsker å teste sine tiltak opp mot gjeldende nasjonale krav og bransjespesifikke retningslinjer. 

- Kiwa vurderer ledelsessystemet i din bedrift med fokus på hvordan og i hvilken grad smitteverntiltakene er iverksatt på en virkningsfull måte, og at det er i henhold til krav og retningslinjer, sier Aamodt og legger til:  

- Vi kan vurdere ledelsessystemer som er basert på både ISO-standarder og HMS-internkontrollsystemer.  

Lisbeth-Aamodt.jpg

Foto: Lisbeth Aamodt, kursleder og seniorrådgiver Ledelsessystemer hos Kiwa

Samsvarserklæring i Norge 

Kiwa Covid-19 kvalitetsmerke for smitteverntiltak er aktuelt for flere forskjellige bedrifter. Alt fra hotell, butikker og treningssentre til turistvirksomheter, rengjøringsselskaper og andre virksomheter som har nytte av å vise at retningslinjene oppfylles.  

- Vi er veldig fornøyde med å kunne tilby denne tjenesten også i Norge. Resultatet av Kiwa sin vurdering vil være en samsvarserklæring som dokumenterer at ledelsessystemet oppfyller de aktuelle kravene og retningslinjene på en virkningsfullmåte. Bedriften vil da bli tildelt Kiwa Covid-19 kvalitetsmerke, sier Aamodt.

Center Parcs først ute 

Kiwa Covid-19 kvalitetsmerke ble først lansert i Nederland, der selskapet Center Parcs er det første som har fått tildelt Kiwa Civid-19 kvalitetsmerke. Center Parks eier ferielandsbyer i flere europeiske land, og får nå alle sine ferielandsbyer i Nederland og Belgia vurdert av Kiwa. Undersøkelsen vil vise om feriebyenes handlinger er i samsvar med retningslinjene fra nederlandske myndigheter, men også om de følger Center Parcs egne retningslinjer for smittevernarbeidet.