28 januar 2020

Datasikkerhetsdagen

Datasikkerhet. Foto

I dag, 28. januar, arrangeres den årlige europeiske datasikkerhetsdagen, Data Protection Day. Formålet med dagen er å bevisstgjøre og fremme beste praksis for personvern og datasikkerhet.

Dagen ble opprettet av Europarådet i 2006 i sammenheng med undertegnelsen av Europarådets databeskyttelseskonvensjon, kjent som «Convention 108». Data Protection Day blir markert globalt og kalles Data Privacy Day utenfor Europa.

Personvern og datatyveri

Ifølge NorSIS, Norsk senter for informasjonssikring, har en av ti norske kommuner vært utsatt for dataangrep i løpet av 2019. Samtidig viser en ny undersøkelse at hele 96 norske kommuner har nettsider som ikke er sikret i tilstrekkelig grad, og at det dermed er reell fare for at personopplysninger kan komme på avveie.

En undersøkelse nylig utført av NorSIS i samarbeid med Skatteetaten, viser at mer enn 100 000 nordmenn over 18 år har vært utsatt for ID-tyveri i løpet av de to siste årene.

ISO 27001-sertifisering med Kiwa

Natalia Koneva er revisjonsleder i Kiwa, og jobber spesielt med sertifisering for informasjonssikkerhet. Hun fremhever at sikkerheten rundt elektronisk informasjon er noe alle bedrifter og organisasjoner må forholde seg til.

- Ved å forberede seg til sertifisering innen ISO 27001 vil organisasjonen bli tvunget til å jobbe systematisk med risiko og risikoreduserende tiltak for å sikre data, sier Koneva.

Les mer om ISO 27001-sertifisering her.