1 juli 2020

Droneselskap tidlig ute med ISO-sertifikat

AirLiftSolutions_ISO-sertifikat.jpg

Revisjonsleder Geir Aure i Kiwa (t.v.) overrekker ISO-sertifikatet til daglig leder Børre Eimhjellen i AirLift Solutions.

AirLift Solutions ble nylig, som et av de første droneselskapene i Norge, sertifisert av Kiwa i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 for kvalitet.

Airlift Solutions er et privat foretak som utfører inspeksjoner med drone og helikopter, og som er i ferd med å etablere løsninger innen dronelogistikk.

Daglig leder Børre Eimhjellen sier at utgangspunktet for sertifiseringen var inspeksjonsaktivitetene innen olje og gass.

- Hvis du skal gjøre oppdrag for olje- og gass-sektoren, er ISO 9001-sertifikat et krav. Dessuten har vi erfart at sertifiseringen har positive ringvirkninger ved at organisasjonen blir mer bevisst på sin egen rolle med hensyn til omgivelsene og samfunnet rundt seg, fastslår Eimhjellen.

Ambisiøse vekstplaner

Airlift Solutions er et ungt selskap med få ansatte og flere innleide ressurser.

- På kort sikt er det mye arbeid med en sertifisering, ikke minst det å få organisasjonen med på en ny måte å tenke på, men jeg er overbevist om at dette er nyttig på lang sikt, sier Eimhjellen.

Eimhjellen forteller at det var et bevisst valg å sertifisere seg mens selskapet fortsatt har få medarbeidere og klare ambisjoner om å vokse.

- Det er en fordel å ta jobben med sertifisering nå, og bygge kulturen steg for steg etter hvert som nye personer kommer inn.

Pilotprosjekt innen dronelogistikk

Airlift Solutions Norge samarbeider med flere helseforetak om et prosjekt innen dronelogistikk støttet av Innovasjon Norge. Prosjektet skal undersøke muligheten av å bruke droner for å transportere blodprøver fra legekontorene rundt omkring i landet til laboratoriene som er lokalisert på sentrale steder.

- Vi jobber for tiden med å få på plass noen pilotstrekninger der vi skal teste ut hvordan dette kan innpasses i luftrommet på en trygg og sikker måte. Tankegangen rundt kvalitet og metodikken som vi har tilegnet oss gjennom ISO-sertifiseringen er en god ballast å ha med seg i dette spennende prosjektet, sier Eimhjellen.

Les mer om sertifisering av ledelsessystemer her.