21 desember 2022

- Et hestehode foran takket være sertifiseringene

Eidskog-og-Kongsvinger-Septik01.jpg

(Foto: Eidskog og Kongsvinger Septik)

Eidskog og Kongsvinger Septik AS ble nylig tildelt ISO 45001-sertifikat for arbeidsmiljø samtidig med at de ble resertifisert for ISO 9001 og 14001 for kvalitet og ytre miljø.

Det er 33 år siden ekteparet Tor Arne og Lena Ingelsrud overtok bedriften Eidskog Septik og noen år senere Kongsvinger Septik. Lena Ingelsrud, kontoransvarlig og medeier, forteller at i starten var de to alene i firmaet.

- Med tiden har virksomheten utviklet seg med nytt utstyr og flere ansatte, og vi leverer nå en rekke tjenester innen vann og avløp både mot kommune og industri. Vi tilbyr også tjenester til privatmarkedet, opplyser hun.

- Hvis vi går i dybden, har vi nesten like mange tjenester som ansatte, supplerer Jim Ingelsrud, operatør og HMS/KS-ansvarlig i familiebedriften.

Sertifikatene gir fordeler i anbudsprosessen

Han forklarer at de fleste oppdrag kommer på anbud og der opplever bedriften gevinsten av å ligge et hestehode foran på grunn av at de er sertifisert.

- Motivasjonen for å sertifisere seg var jo at det ble mer og mer fokus på kvalitet, miljø og arbeidsmiljø i anbudssituasjoner, sier Ingelsrud, og han fortsetter:

- Vi ønsket i hovedsak å gjøre dette selv uten mye ekstern hjelp, for å sikre størst mulig eierskap til de systemene vi skal bruke. I 2015 begynte vi med ISO 9001 og ISO 14001, og det gikk mye tid med på å sette seg inn i standarden og hva som kreves.

ISO 45001 – fokus på sikkerhet og arbeidsforhold

I 2019 fikk Eidskog og Kongsvinger Septik sine sertifikater for 9001 og 14001. I forbindelse med forberedelsene til resertifiseringen i 2022 begynte bedriften å snakke løst om muligheten av å utvide til ISO 45001-standarden for arbeidsmiljø.

- Det startet nesten som en spøk om at vi like så godt kunne få oss en standard til. Så endte det med at vi bestemte oss for å gå for ISO 45001-sertifisering samtidig som vi resertifiserte oss for 9001 og 14001, sier Jim Ingelsrud og fortsetter:

-Det var et hårete mål vi satte oss, og underveis lurte vi nok på om vi hadde tatt oss vann over hodet. Men bortsett fra noen avvik som nå er lukket, kom vi i havn, og har nå alle tre sertifikatene på plass. Det er vi veldig fornøyd med.

Les mer om ISO 45001 her

Eidskog-og-Kongsvinger-Septik02.jpg

(Foto: Eidskog og Kongsvinger Septik)

Stort engasjement blant medarbeiderne

Lena Ingelsrud understreker viktigheten av å involvere medarbeiderne tidlig i prosessen.

- Siden vi har jobbet med sertifiseringene over en lengre periode har alle fått anledning til å sette seg godt inn i systemene som har blitt innført. Noen bruker kort tid på å lære seg nye systemer, andre trenger lengre tid. Nå har hver enkelt fått mulighet til å tilegne seg en måte å jobbe på som en kanskje ikke har vært så vant med tidligere. ISO 45001-sertifiseringen har ført til at alle tenker mer på sikkerheten på arbeidsplassen sin, og foretar en sikker jobb-analyse i de situasjonene der det er nødvendig, sier Lena Ingelsrud og tilføyer:

- Hvis en har muligheten til å påvirke sin egen jobbhverdag, fører det til mer engasjement, og vi liker engasjerte medarbeidere!

Kontinuerlig forbedringsarbeid

Begge gir uttrykk for at det har vært en spennende og lærerik reise, og at det er en trygghet i å bli vurdert av en tredjepart. Jim Ingelsrud sier det slik:

- Sertifiseringen har styrket bedriften, og gir oss inspirasjon til å jobbe kontinuerlig med forbedringer. Samtidig som vi har oppnådd de tre sertifikatene, ønsker vi å komme på et høyere nivå på alle standardene. Det er noe vi hele tiden har med oss i det daglige arbeidet.

Om selskapet

Eidskog og Kongsvinger Septik AS utfører flere tjenester innen vann og avløp for kommune og industri, blant annet tømmetjenester, høytrykkspyling, rørinspeksjon, rengjøring av pumpestasjoner og slambassenger, rengjøring av fasader og slamsuging. Selskapet holder til på Skotterud og har per i dag 16 ansatte.