12 mars 2024

Engasjert metallurg med mange oppdrag

Kristin Brandt.jpg

Seniorrådgiver Kristin Brandt synes arbeidsdagene på Kiwa er varierte og spennende.

Kristin Brandt er metallurg og seniorrådgiver ved Kiwas materiallaboratorium i Kongsberg og har bakgrunn som materialingeniør i oljebransjen. Hun har jobbet i Kiwa siden 2022.

- Jobber du med noe interessant akkurat nå?

- Ja, jeg synes jo alt jeg holder på med er interessant! Jeg jobber mye med testing og skadeanalyse, som går ut på å identifisere alle de underliggende årsakene til at feil, skade eller havari har oppstått på produkter og materialer, forklarer Kristin og sier videre:

- Ett eksempel var en personheis som løsnet fra en tårnkran på en byggeplass i Oslo i fjor høst. Heisen falt ned på taket til et bygg, og heldigvis kom ingen fysisk til skade. Årsaken til ulykken var bolter med for dårlig kvalitet. Vi fikk tilsendt prøver og kunne konstatere bruddskade forårsaket av for dårlig kontroll under varmebehandling av boltene slik at deler av bolten ikke fikk de materialegenskapene som var nødvendige. Slike undersøkelser inkluderer typisk mikrostrukturanalyse, hardhetstesting og kjemisk analyse, i tillegg til at vi undersøker bruddflaten i elektronmikroskopet.

Korrosjon og overflatebehandling

Et annet tilfelle Brandt trekker fram, er korrosjonsutvikling på en trikk som skapte en del hodebry.

- Den aktuelle trikkemodellen var produsert med en aluminiumslegering i den såkalte 5000-serien. Denne klassifiseringen indikerer at materialet har god korrosjonsbestandighet og skal tåle fukt og regnvær. Problemet viste seg å være kobberpartikler fra kjøreledningene som sprutet ned på trikken og fikk aluminiumen til å korrodere. Her har man tatt hensyn til atmosfæren rundt, men ikke hvilke andre materialer produktet kommer i kontakt med, poengterer Brandt.

Sakkyndig ekspert

- Du driver også med rådgivning?

- Ja, Kiwa tilbyr rådgivningstjenester. Vi kan for eksempel bistå kunder som trenger hjelp med materialvalget i et design eller gi en uttalelse om materialets tilstand etter en uønsket hendelse, som for eksempel en brann. Vi kan også være uavhengig part og sakkyndig ekspert i tvister og reklamasjonssaker. Et typisk oppdrag kan være at en kunde er usikker på kvaliteten på materialet fra en underleverandør og sender prøver til oss for å få testet om egenskapene er i henhold til de avtalte spesifikasjonene.

- Det er viktig å stille krav til underleverandører. De som kjøper deler til kritisk bruk har et ansvar for å sjekke at det de bestiller er av tilfredsstillende kvalitet. Det er ikke alltid nok å kontrollere verdiene som står på materialsertifikatet, man må også ha leverandører som har kontroll på produksjonen sin, understreker Brandt.

Oversikt-over-bolt_Web.jpg

Bilde 1 viser en oversikt over en bolt der det er en stor forskjell på mikrostrukturen i gjengepartiet sammenliknet med midten av bolten. Bilde 2 viser en oversikt over en av gjengene. Bilde 3 og 4 viser en større forstørrelse av mikrostrukturen i gjengepartiet og den midtre delen av bolten. Her er det tydelig at produsenten ikke har hatt kontroll under bearbeiding av gjengene. (Foto: Kiwa)

Tilstandsvurderinger

Kristin nevner at Kiwa for en tid tilbake fikk en henvendelse fra et stort borettslag i Oslo. Hun forteller:

- Bygningsmassen var fra 1969, og de overveide å bytte ut de originale vannrørene på grunn av korrosjon. Styret ønsket en levetidsvurdering av disse kobberrørene. Selv om vi ikke kunne gi en konkret utløpsdato, avslørte undersøkelsene våre at det var varierende grad av korrosjon i ulike deler av anlegget. Prøvene viste blant annet at det var mer korrosjon i varmtvannsrørene i kjelleren enn i leilighetene. Konklusjonen ble at i store deler av bygget var korrosjonen ikke bekymringsverdig.

- Slike tilstandsvurderinger kan få stor betydning for en virksomhets økonomi ved å sikre bedre utnyttelse av materialers og komponenters levetid. En tilstandsvurdering kan også avdekke avvik slik at man kan iverksette tiltak før feil og mangler får alvorlige konsekvenser, sier Brandt.

Les mer om testing og skadeanalyse her