23 mai 2018

Er din bedrift klar for besøk fra tilsynsmyndighetene?

Kjemitilsyn

Miljødirektoratet har varslet at de i mai skal kontrollere at butikker over hele landet følger det felles europeiske regelverket for merking og emballering av farlige kjemikalier (CLP). I tillegg deltar Norge i en felles europeisk tilsynsaksjon gjennom hele 2018, der inspektører fra en rekke land kontrollerer kvaliteten på sikkerhetsdatablad.

Den europeiske kampanjen er kalt REF-6, og det er spesielt fareklassifisering og merking som skal sjekkes. Etikettene skal stemme overens med opplysningene i sikkerhetsdatabladene. Det er virksomheter som produserer, importerer eller omsetter merkepliktige kjemikalier, som er ansvarlige.

Én av fem forbrukerprodukter med ulovlig innhold

Da Miljødirektoratet tidligere i år deltok i den omfattende kontrollen av 4600 produkter og 1000 stoffblandinger i hele EØS-området, ble det påvist ulovlige mengder miljøgifter i 20 % av produktene.

Resultatet av undersøkelsene viser at i et integrert marked, som det europeiske, er kontroll utover landegrensene både hensiktsmessig og nødvendig.

Gjennom sin jobb som rådgiver i Kiwa Teknologisk Institutt, opplever Camilla Ormset Castro varierende kvalitet på dokumentasjonen, og hvordan leverandørene overholder forpliktelsene:

- Når vi foretar tilfeldige kvalitetskontroller av sikkerhetsdatablader ser vi ofte at disse ikke er oppdatert og at informasjonen som er gitt ikke er i henhold til regelverket. Gode verktøy er viktig, men det er ikke nok.

Arbeidsgivers ansvar

Ormset Castro forteller at det er arbeidsgivers plikt å sørge for å kontrollere opplysningene i sikkerhetsdatabladene man mottar fra leverandører. I tillegg er arbeidsgiver ansvarlig for at kjemikaliene brukes på en trygg og forsvarlig måte.

- Man må alltid gjøre en vurdering i henhold til regelverket både når det kommer til innhold i sikkerhetsdatabladene og merkeetikettene, spesielt på grunn av særnorske regler og krav.

Potensiell følgefeil

EcoOnline ser det som svært positivt at fokuset på kvaliteten i kjemikaliedokumentasjonen øker. For å kunne jobbe sikkert med kjemikalier er det helt essensielt å ha god og korrekt informasjon om kjemikaliene.

- For å kunne gjøre gode og korrekte vurderinger av kjemikalier på arbeidsplassen, må sikkerhetsdatabladene og klassifiseringen være av god kvalitet. Se for eksempel på informasjon om kjemikalienes iboende egenskaper. Stemmer ikke de – kan det bety en potensiell følgefeil, sier Product Specialist i EcoOnline, Kristin Rønning.

Avhengig av gode verktøy

Kiwa Teknologisk Institutt har lang erfaring med rådgivning og kurs innen kjemikaliehåndtering. Da spesielt utarbeidelse og oppdatering av sikkerhetsdatablad. De bistår mange av sine kunder i hele prosessen – fra kartlegging av behov til løsningsforslag og gjennomføring.

- Vi ser hvor viktig det er for våre kunder at de har et godt verktøy som gir god oversikt og hjelper dem å følge regelverket. Vi anbefaler EcoOnline blant annet på grunn av mulighetene til å ta ut rapporter på for eksempel ulovlige innholdsstoffer, slik myndighetene også anbefaler, sier Ormset Castro.

- I tillegg har de en etikettløsning som er knyttet direkte til sikkerhetsdatabladene, slik at man kan være helt sikker på at innholdet i etikettene samsvarer 100 % med sikkerhetsdatabladene, avslutter Ormset Castro.

Det er også viktig å huske at formatet avhenger av emballasjestørrelse og i noen tilfeller må man legge til informasjon på merkeetiketten for å innfri alle merkekrav.

Vær forberedt

  1. Sjekk hvilke av selskapets sikkerhetsdatablad som er eldre enn to år
  2. Sørg for at selskapet har nyeste versjon av sikkerhetsdatablad fra leverandør
  3. Oppdater sikkerhetsdatablad dersom det har eldre revisjonsdato enn sikkerhetsdatablad fra leverandør
  4. Sjekk at det er 100 % samsvar mellom etikett og opplysningene i avsnitt 2.2 i sikkerhetsdatablad
  5. Husk at alle sikkerhetsdatablad skal kvalitetskontrolleres
  6. Sørg for at dere har skriftlige rutiner for internkontroll og at disse følges