23 september 2022

Får ikke delta i anbudsrunder uten sertifisering

FG-900_nyheter.jpg
Kiwas øvingssenter for sprinkleranlegg i Haugesund. Foto: Per Arne Lindvik

Flere oppdragsgivere stiller nå krav til sertifisering hos rørleggere som skal installere sprinkleranlegg, og mange opplever at de ikke får være med i anbudsrunder uten sertifisering.

Kiwa Kompetanse tilbyr sertifikatrettet kurs innen utførelse, vedlikehold og prosjektering av sprinkleranlegg i henhold til FG-krav, og har fått gode tilbakemeldinger på at bedriftene ser store fordeler med å kurse flere rørleggere.

- Ved å fokusere på kompetanseheving av medarbeidere, vil bedrifter oppleve større muligheter for å vinne anbud ettersom de har kvalifisert personell. Det blir gjort færre feil og jobben blir gjort riktig første gang, sier seniorrådgiver i Kiwa Kompetanse, Per Arne Lindvik.

I år er det ti år siden Kiwa Kompetanse startet med FG-900-kurset innen utførelse av sprinkleranlegg. Grunnlaget for kurset er norske standarder for sprinkleranlegg, NS 12845 for næringsbygg og NS 16925 for boligbygg.

- Fordelen med kurset er at deltagerne får gjennomgang av både teori og praksis, og dermed sett sammenhengen mellom dette. I sum bidrar kurset til at rørleggere som jobber med sprinkleranlegg får økt kompetanse, sier seniorrådgiver i Kiwa, Kristian Grimstvedt.

Gode fasiliteter og bra utstyr

Etter ti år i kursporteføljen til Kiwa Kompetanse har kurset vært under kontinuerlig utvikling til fordel for både kursdeltaker og arbeidsgiver. Lindvik og Grimstvedt påpeker at de gode fasilitetene, utstyret og den praktiske tilnærmingen bidrar til å effektivisere kurset for deltakerne.

- Vi har unike fasiliteter med et bredt spekter av utstyr fra forskjellige leverandører. I utstillingsrommet får rørleggerne se demonstrasjoner av utstyr og utføre praktiske øvelser, noe som også er veldig viktig for læringen, sier Lindvik.

Kombinert opplæring

Kurset gjennomføres nå som blended learning, som i praksis betyr at kurset gjennomføres med en kombinasjon av e-læring, klasseroms- og onlineundervisning. I tillegg til dette gjennomføres både demonstrasjoner og praktiske oppgaver i Kiwa’s øvingssenter for sprinkleranlegg.

- FG-900-kurset har en god balanse mellom teori og praksis, og tilbakemeldingene vi får på gjennomføringen av kurset har alltid vært veldig bra, sier Grimstvedt.

På øvingssenteret finnes alle typer ventiler fra de fleste leverandørene på området. De fleste ventilene er tilknyttet vannforsyningen og koblet opp mot brannalarmsentraler.

- Øvingssenteret har også et eget demorom hvor kursdeltagerne får se spredemønster på ulike typer sprinklerhoder. I tillegg kan vi også demonstrere vanntåke og skumsystemer i drift, avslutter Lindvik.

Les mer om våre FG-kurs her.