9 august 2016

Fornyet trykkbeholderdirektiv og endrede forskrifter

Nye PED vil også påvirke markedsovervåkingen. I Norge er det Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) som er ansvarlig for implementeringen.

- Målet med trykkbeholderdirektivet (PED) er å ivareta sikkerheten for trykkpåkjent utstyr, som selvsagt innebærer en potensiell risiko for brukerne og omgivelsene, enten det er et prosessanlegg, et dampkjeleanlegg eller et restaurantkjøkken, sier Tor Magne Ingebretsen i Inspecta.

Nye PED er mer tydelig på kravene for de ulike økonomiske aktørene.

- Man har økt kravene til sporbarhet. I klartekst betyr dette at hvis du mistenker at det er trykkpåkjent utstyr som ikke lever opp til sin CE-merking skal det bli lettere for myndighetene å innhente den tekniske dokumentasjonen, sier Ingebretsen og legger til:

- Fremfor alt er det de foretak som importerer CE-merket utstyr fra et land utenfor EU som berøres mest av endringene i direktivet. Utenom dette er PED også tilpasset til CLP-forordningen når det gjelder gruppering av fluider. Dette betyr at et fåtall fluider vil bli klassifisert på en annen måte.

Nye PED (2014/68/EU) trer i kraft 19. juli 2016. Den blir i første omgang implementert i Norge gjennom FOR-2016-04-19-397; Forskrift om endring i forskrift om trykkpåkjent utstyr. Det vil si den endrer eksisterende FOR-1999-06-09-721; Forskrift om trykkpåkjent utstyr.

Plikt til å produsere dokumentasjon

Nye PED inneholder definisjoner av hvem som skal anses som ansvarlig for ulike deler av direktivet. Til de tekniske kontrollorganer stilles det nå krav om akkreditering.

- Dette åpner for muligheten til egen akkreditering innenfor en produksjonsbedrift, men det blir en ganske komplisert prosess fordi det forutsetter at man må ha en god forståelse og kunnskap om de harmoniserte standarder, også for datterselskaper og underleverandører, sier Ingebretsen. 

Importøren er definert som en fysisk eller juridisk person etablert i Unionen som slipper ut trykkpåkjent utstyr på EU-markedet. Det innebærer kontrollansvaret for CE samsvarserklæring og tilhørende dokumentasjon, for eksempel en plikt til å kunne framlegge dokumentasjon på utstyret i 10 år etter at produktet ble lansert.

- Man må også kontrollere merking og produsere bruksanvisning på norsk. Distributøren kan i henhold til definisjonen være en grossist som lokalt selger trykkpåkjent utstyr fra et annet EU-land eller fra en produsent utenfor EU sitt felles marked, sier Ingebretsen.

Sporbarhet blir ekstra viktig

Produsentens/importørens navn og adresse skal angis på produktet. En god kilde til informasjon for alle som arbeider med trykkpåkjente systemer er "Blue Guide 2016", som inneholder fakta og veiledning om PED og andre EU produkt direktiver - informasjonen er også tilgjengelig på nettet.

Økt produsentansvar skal også kunne bidra til bedre sporbarhet. Myndighetene vil i fremtiden kunne utføre en bedre markedskontroll som følge av de nye direktivene.

Ta gjerne  for eventuell avklaring av regelverk om kontroll og godkjenning