23 november 2020

Første kjøpesenter med Kiwas kvalitetsmerke

Kjøpesenter sertifisert til Kiwa kvalitetsmerke for smittevern. Foto.

Skärholmen Centrum har som første kjøpesenter i Europa fått Kiwas kvalitetsmerke for Covid-19-forebyggende tiltak. Verifiseringen innebærer at både leietakere, butikkansatte og besøkende kan være sikre på at Skärholmen Centrum har gjort alt for å redusere risikoen for smittespredning i kjøpesenterets lokaler.

Kiwa har utført tilsynet på stedet og spesialtilpasset tiltakene til Skärholmens Centrum. Tilsynet sørget for at kjøpesenteret følger de strenge smittevernstiltakene som er iverksatt, for å begrense risikoen for spredning av koronaviruset.  

Med Kiwas kvalitetsmerke for Covid -19 viser Skärholmen Centrum tydelig at de har gjort alt for å sikre at besøkende får et trygt opphold på senteret. Kjøpesenteret har for eksempel strammet inn og utvidet rengjøringsrutinene og sørget for tiltak som skal forhindre kø og trengse i lokalene. 

De har også rutiner for å håndtere besøkende som bryter folkehelsemyndighetenes rettningslinjer eller på annen måte utgjør en risiko for smitte. 

- Det er veldig bra at vi nå har mottatt en bekreftelse fra en uavhengig part som viser at tiltakene vi har gjort i forbindelse med Covid-19-pandemien er korrekte og at de blir fulgt av alle involverte aktører. Dette betyr at vi kan sette ytterligere fokus på å utvikle senterets service til alle våre besøkende, sier Michael Olsson, teknisk sjef i Skärholmen Centrum. 

Saken ble først publisert av Kiwa Sverige.