6 september 2018

Nytt utstyr gir effektiv friksjonsmåling av helikopterdekk

Friksjonsmåling av helikopterdekk. Foto.

Det er strenge krav til friksjon mellom helikopter og helikopterdekk på fartøy og offshore-installasjoner. Serviceingeniør Jan Ove Risa ved Kiwa tar i bruk avansert utstyr for å kontrollere at kravene blir oppfylt.

CAP 437 – Standards for offshore helicopter landing areas – gjelder for alle aktører som opererer på britisk sektor og i land som har implementert standarden. Det vil i praksis si mesteparten av offshorevirksomheten i Europa, Asia, Midt-Østen og Australia.

– Eier av installasjonen er ansvarlig for at kravene er innfridd, forteller Jan Ove Risa, serviceingeniør ved Kiwa.

Omfattende standard

Risa har lang erfaring innen kalibrering og har jobbet mye med CAP 437.

– Den nåværende utgaven av standarden ble lansert i fjor. Den er omfattende og forholdsvis komplisert å få oversikt over, sier han og fortsetter:

– Kiwa er godkjent som uavhengig tredjepartsleverandør. Vi har kompetanse som gjør at vi kjenner godt til hvilke krav standarden stiller.


Oppfyller samtlige krav

Risa forklarer at testingen skjer ved hjelp av «braked wheel technique», der en sensor måler friksjonen ved å registrere utvekslingen mellom hjulene på måleren. Måleutstyret som benyttes er Findlay Irvine Helideck Micro GripTester.

– Denne måleren ble i utgangspunktet konstruert for å tåle de barske forholdene på olje- og gassfelt i Nordsjøen, og er i dag den eneste som oppfyller alle krav i CAP 437, sier Risa.

Han forklarer videre at måleren, som er utviklet i samarbeid med britiske HCA (Helideck Certification Agency), nå brukes som industristandard på verdensbasis.

Tar oppdrag over hele verden

Etter utført testing utformer Kiwa en rapport som viser resultatet av friksjonsmålingene for alle deler av overflaten. Rapporten forelegges kunden, som selv sender rapporten til HCA (Helideck Certification Agency).

Risa forteller at Kiwa i utgangspunktet kan ta oppdrag over hele verden.

– Kundene ønsker ofte at vi skal gjøre testingen på kort varsel. Med vårt nye og avanserte utstyr som er effektivt i bruk og lett å transportere til alle slags installasjoner, kan vi som regel stille opp når behovet er der, avslutter Risa.