15 mai 2019

Fristen for inspeksjon av fornøyelsesinnretninger nærmer seg

Personer i vannsklie. Foto.

Uavhengig kontroll av installasjoner til fornøyelsesformål skal være gjennomført innen 1. juli i år.

Fornøyelsesinnretninger omfatter blant annet attraksjoner i fornøyelsesparker og omreisende tivoli, gokartbaner, zip-liner, vannsklier og -opplevelser. I Moss svømmehall har de for lengst tatt grep og fått inspisert vannrutsjebanen i anlegget.

-I forbindelse med nye forskrifter om fornøyelsesinnretninger fra Statens jernbanetilsyn har rutsjebanen i en periode vært uten driftstillatelse. Rutsjebanen er av gammel dato, og dokumentasjonen har vært mangelfull, sier driftsleder Tiril Emma Børresen Tjelflåt.

Ny driftstillatelse og årlig kontroll

Som ny driftsleder brukte Tjelflåt tid på å kartlegge hva som kreves av dokumentasjon.

- Jeg kontaktet flere tilsvarende anlegg, og ble tipset om å henvende meg til Kiwa som uavhengig inspeksjonsorgan for å få gjennomført en sakkyndig kontroll, forklarer Tjelflåt og legger til:

- Inspektør Lars Magnusson fra Kiwa utførte en grundig kontroll av rutsjebanen. Rutiner og IK-system ble gjennomgått. Vi fikk noen små anmerkninger som ble utbedret og dokumentert. Rapporten med den påkrevde dokumentasjonen ble sendt til Statens jernbanetilsyn, og vi fikk ny driftstillatelse.

Tjelflåt understreker at det nå vil bli gjennomført en årlig kontroll i Mossehallen.

- Kontrollen fra Kiwa var grundig og profesjonelt gjennomført, og vi er veldig fornøyd med å ha fått hjelp til dette, sier Tjelflåt.

Nøytral tredjepart

Atle Mossige, leder for Teknisk integritet i Kiwa, fremhever at Kiwa har lang erfaring med levering av inspeksjonstjenester.

- Ifølge regelverket plikter eier av fornøyelsesinnretninger å benytte et uavhengig inspeksjonsorgan for teknisk kontroll en gang i året, opplyser Mossige.

- Inspeksjonen skal omfatte hele innretningen med tilleggsutstyr. Framgangsmåten og innholdet i en teknisk kontroll skal følge reglene i relevant standard. Det er utarbeidet flere standarder avhengig av hvilken type innretning det dreier seg om. Vi har kompetanse på de aktuelle standardene, og kan hjelpe med å få oversikt over gjeldende lover og regler, sier Mossige.

Tilsyn og sanksjoner

Statens jernbanetilsyn (SJT) er tilsynsmyndighet for over 800 fornøyelsesinnretninger i Norge. I disse dager sender SJT ut en påminnelse om at alle virksomheter som er eier av fornøyelsesinnretninger skal ha gjennomført uavhengige inspeksjoner innen 1. juli 2019. Det er krav om at denne kontrollen gjøres av et uavhengig inspeksjonsorgan.

Jernbanetilsynet har varslet at de etter 1. juli vil foreta stikkprøver hos tilfeldige virksomheter. Hvis ikke inspeksjon er gjennomført, vil det bli notert et avvik. Lukkes ikke avviket innen fristen, er det aktuelt å gi sanksjoner, avhengig av alvorlighetsgrad. Eksempler på sanksjoner er tvangsmulkt, tilbakekalling av driftstillatelse eller overtredelsesgebyr.

Les mer om inspeksjon av fornøyelsesinnretninger her.