21 juni 2023

Gjenbruk av byggematerialer

oslo-met-byggingeniorstudenter-690x460.png
Foto: f.v. Pavithran Vijayakumaran, Samira Isaie, Amne Haura Al-Shorayer og Hussna
Satar Janjua

Fire byggingeniørstudenter fra Oslo Met som spesialiserer seg i konstruksjonsteknikk, ønsker å finne ut om det er mulig å gjenbruke byggematerialer. I bacheloroppgaven skriver de om “kvalitetssikring av bærende konstruksjoner med ombrukte materialer” og de har valgt å fokusere på elementene stål og krysslaminert trevirke. 

- Stål kan brukes på nytt i konstruksjoner. Utfordringen er om de brukte materialene tåler like mye som nye ved ombruk, sier Amne Haura Al-Shorayer, Bachelor student ved Oslo Met og fortsetter: 

- Egenskapene til stål kan man dokumentere ved testing opp mot egne standarder. 

Det er i forbindelse med testing av ombruksstål at Kiwa kommer inn i bildet. - For Kiwa sin del er det veldig interessant å stille opp på dette prosjektet for å hjelpe studenter som stiller relevante spørsmål, samtidig er det også interessant for oss å se hva vi kan bidra med når det kommer til ombruk av byggematerialer, sier Christian Kreyberg Grødal, Avdelingsleder Materialteknologi, Kiwa AS. 

Testing ga overraskende gode resultater
Scroll ned og se video av testingen. 

Gjennomføring av strekkprøve. Bilde.
Foto: Gjennomføring av strekkprøve av ombruksstål.

- Vi har utført strekkprøve og hardhetstest på en stålplate som vi ønsket å finne ut om ville egne seg for gjenbruk i nye byggeprosjekter, forteller Pavithran Vijayakumaran, Bachelor student ved Oslo Met, og fortsetter: 

- Vi har fått en helt annen kunnskap og forståelse etter å ha vært med på gjennomføringen av testene enn hva vi ville fått ved kun å lese om det i bøker. 

- Det var veldig spennende og lærerikt å få en gjennomgang av alle maskinene som ble brukt i testingen, samt å utføre testene sammen med en fagperson fra Kiwa som forklarte prosessen og resultatene, sier Samira Isaie, Bachelor student ved Oslo Met. 

Det ble totalt utført seks strekkprøver hvor tre av prøvene ga overraskende gode resultater med en flytespenning som lå over standarden. Det er lett å forvente at ombruksmaterialer skal gi et dårligere resultat, men i dette tilfellet viser resultatet at stålplaten er like god som ny og vel egnet til å brukes igjen. 

- Det er veldig gøy med så overraskende og gode testresultater, sier Hussna Satar Janjua, Bachelor student ved Oslo Met. 

Strekkprøve av ombruksstål. Bilde.Foto: Strekkprøve av ombruksstål

En miljøvennlig fremtid 

Selv om det har mange fordeler, er det å ombruke byggematerialer en vanskelig prosess. En av utfordringene ved gjenbruk er kvalitetssikringen. Kiwa vil kunne hjelpe med å dokumentere kvaliteten til materialene som skal gjenbrukes. 

- Vi kan dokumentere at egenskapene til materialene oppfyller kravene i standarden og behovet i konstruksjonen, sier Kreyberg Grødal. 

Å få til ombruk av materialer er viktig for å skape en mer miljøvennlig og bærekraftig byggebransje. 

- Vi har troen på at det kommer til å åpne seg et stort marked for gjenbruk av byggematerialer i fremtiden, men per i dag er det litt for mange utfordringer som må løses for å få dette til i praksis, sier Al-Shorayer og fortsetter: 

- Selv om det selvfølgelig er miljøvennlig å gjenbruke materialer, så er det dessverre ikke så kostnadseffektivt i lengden. Det er billigere enn å kjøpe nye materialer, men hele prosessen er mer krevende med tanke på dokumentasjonen som kreves. I tillegg må man tenke på tidsperspektivet på blant annet lagring av materialene for å kunne benytte de i nye prosjekter. Men vi har tro på at flere av disse faktorene vil løses og at gjenbruk av materialer vil bidra til mer miljøvennlige byggeprosjekter i fremtiden. 

- I Kiwa tester vi som regel nye materialer, men det er veldig interessant for oss å se hvordan vi kan bidra til bærekraft og ombruk av materialer i sin helhet, ikke bare konstruksjonsmaterialer, avslutter Kreyberg Grødal. 

Har du behov for testing av materialer til ditt prosjekt? Ta kontakt med oss så hjelper vi deg!