6 desember 2022

- Sertifisering sikrer omdømmet og påvirker lønnsomheten

Freddy-Haugen_Gratanglaks.jpg

Kvalitetskoordinator Freddy Haugen erfarer at ASC-sertifiseringen øker totalkvaliteten på alle ledd i produksjonskjeden. (Foto: Gratanglaks)

Gratanglaks opplever klare fordeler med å være ASC-sertifisert for ansvarlig og bærekraftig havbruk.

Oppdrettsselskapet Gratanglaks startet prosessen med sertifisering i henhold til Aquaculture Stewardship Council (ASC) i 2021. To lokaliteter har nå fått sitt sertifikat, og selskapet utvider sertifiseringen i 2023. Alle lokalitetene ble GLOBALG.A.P.-sertifisert i 2021.

- Gratanglaks jobber med flere frivillige sertifiseringer for å ivareta krav til sikkerhet, bærekraft og åpenhet. Gjennom sertifiseringene kan vi dokumentere og forbedre lakseproduksjonen vår, sier Freddy Haugen, kvalitetskoordinator i Gratanglaks.

Haugen har lang erfaring med kvalitetsarbeid og operativ drift fra flybransjen og rederibransjen og har jobbet i Gratanglaks i snart fire år.

Samtidige revisjoner

Haugen forteller at da han kom inn i oppdrettsbransjen var GLOBALG.A.P. Aquaculture en standard som så å si alle skulle ha.

- I mars 2021 begynte vi i tillegg å kikke på sertifisering i henhold til ASC-standarden, forklarer Haugen og fortsetter:

- Vi vurderte at standarden er med å gi status til selskapet, og den påvirker også prisen vi kan ta for fisken. For halvvannet år siden startet vi derfor prosessen med å sertifisere oppdrettsanlegget vårt på Kjøtta. Jeg sendte forespørsel til flere sertifiseringsorganer, og Kiwa var alene om å ha ledig revisor som kunne gå i gang med det samme. I tillegg falt Kiwa heldig ut med hensyn til pris. Dessuten kunne vi bruke Kiwa også på GLOBALG.A.P. Dermed hadde vi bare ett sertifiseringsorgan å forholde oss til og kunne gjennomføre samtidige revisjoner på begge standardene. Da var valget lett.

Akkreditert ASC-sertifisering

Haugen opplyser at Gratanglaks var pilotkunde for Kiwa på ASC-sertifisering i forbindelse med at Kiwa ble akkreditert som sertifiseringsorgan for ASC Salmon Standard, ASC-standarden for oppdrett av laks.

- Under revisjonen vår ble samtidig en overrevisjon gjennomført digitalt med eksterne revisorer fra Assurance International Services (ASI) og simultantolk. Det var egentlig en artig seanse. I og med at dette var en revisjon av Kiwa AS på denne standarden, og første ASC-sertifikat for oss, ble vi nok gått litt ekstra etter i sømmene. Men Kiwas revisor var strukturert, fulgte aktivt opp og fikk alt på plass, sier Haugen.

Gratanglaks_jobb-på-merden.jpg

(Foto: Gratanglaks)

Krav til dokumentasjon

Kvalitetskoordinatoren ser klare fordeler med at det blir stilt strengere krav til hele organisasjonen.

- Det øker totalkvaliteten på alle ledd i produksjonskjeden å ha ASC. Det skaper en større bevissthet på rutiner for miljø, hygiene, reduksjon av smitte, innhøsting og emballering. En sertifisering er en langsiktig prosess. Et sertifikat varer i tre år, med en mellomrevisjon i løpet av perioden. Det gjøres et omfattende arbeid med å oppfylle kravene til dokumentasjon på alle lokaliteter i forhold til HMS, ytre miljø, fiskevelferd, fiskehelse, rømming, miljøpåvirkning, mattrygghet, godt naboskap og åpenhet. Det skal blant annet tas prøver på forsammensetning og bunndyrsprøver der forekomsten av flere tusen smådyr skal analyseres.

Fornøyd med Kiwa

Haugen fremhever at sertifiseringsprosessen har forløpt over all forventning.

- Samspillet med revisor har fungert utmerket. Erfaringen med andre sertifiseringsorgan har vært at det ofte er tunggrodde systemer; mange personer involvert, bytte av revisorer og lang responstid. Så jeg må gi Kiwa skryt for rask og grundig oppfølging og ekstremt smidig og proaktivt samarbeid.

Revisjonsleder Morten Berntsen fra Kiwa har vært revisor for Gratanglaks. Han roser på sin side oppdrettsselskapet for svært profesjonell gjennomføring og god tilrettelegging gjennom hele prosessen.

- Det ligger i rollen som sertifiseringsorgan at vi skal veilede våre kunder om standarden uten å bedrive rådgivning. På den måten sikrer vi at revisjonen blir gjennomført mest mulig effektivt, sier Berntsen.

Kundene etterspør kvalitet

Haugen erfarer at kunder, oppkjøpere og videreforedlere er svært bevisste på at råvarene skal ha best mulig kvalitet.

- ASC-merket er en garanti for at fisken har vært gjennom en rekke sjekkpunkter gjennom hele produksjonskjeden; at fisken er sunn, at miljøet er minst mulig belastet, at det er full kontroll på dødelighet og sykdom, og full sporbarhet gjennom en uavbrutt sertifisert leverandørkjede frem til forbrukeren, poengterer Haugen og tilføyer:

- Nå ønsker vi å gå videre med ASC. Vi har allerede to sertifiserte lokaliteter, Kjøtta og Skøyen, og er i gang med Myrlandshaug. Skjærvika og Skarbergvika følger på rekke og rad. Det finnes jo flere standarder innen oppdrett, og nye kan også dukke opp. ASC er likevel så veletablert at den nok uansett er kommet for å bli.

Om Gratanglaks

Gratanglaks er et lokaleid selskap med hovedkontor i Gratangen som har produsert laks siden 1984. Driften er i hovedsak lokalisert i Astafjorden og Vågsfjorden. Selskapet har ca. 45 ansatte og produserer rundt 7000 tonn laks årlig. I samarbeid med flere oppdrettere i området har Gratanglaks bygd opp en helintegrert virksomhet fra smolt til slakt gjennom selskapene Astafjord Smolt, Håløy Havservice, Brønnbåt Nord og Astafjord Slakteri.

Om ASC (Aquaculture Stewardship Council)

Formålet med den internasjonale ASC-standarden er å sikre forbrukerne tilgang til oppdrettsprodukter som tilfredsstiller krav til bærekraftig og miljøansvarlig produksjon. Bare sertifiserte leverandører kan merke sine produkter med ASC-merket. For å sikre sporbarhet hele veien fra produksjon til utsalgssted, kan ASC-merking kun brukes på produkter som er solgt gjennom en ubrutt, sertifisert leverandørkjede.

Kiwa er akkreditert av Assurance International Services (ASI) for sertifisering i henhold til ASC-standardene for oppdrett av laks (ASC Salmon Standard) og ferskvannsørret (ASC Freshwater Trout) som er aktuell standard for ASC-sertifisering av smolt/settefiskanlegg.