18 januar 2024

Gratis SHA-webinar for byggebransjen

iStock-1267010934.jpg

Codex Advokat, KIWA, og Tavler har gått sammen i et strategisk samarbeid med felles mål å løfte kvaliteten på arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i bygge- og anleggsbransjen.

Bygge- og anleggsvirksomhet er en av de mest ulykkesutsatte næringene i det norske arbeidslivet. Derfor er det viktigere enn noen gang å jobbe systematisk og godt med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i bygge- og anleggsbransjen.

Samarbeidet mellom Codex Advokat, Kiwa og Tavler kommer som et svar på behovet fra kundene om å integrere juridisk ekspertise, faglig rådgivning med høy kvalitet, og moderne digitale verktøy for å forbedre arbeidet med SHA gjennom hele prosjektforløpet. Målet er å tilby en helhetlig tjeneste til våre felles kunder, og dra nytte av erfaringen og kompetansen som finnes på tvers av selskapene.

Unik ekspertise slått sammen

- Codex Advokat har spisskompetanse på juridiske spørsmål i bygge- og anleggsbransjen. Våre erfarne advokater gir juridisk rådgivning gjennom alle faser av et prosjekt; fra planlegging til gjennomføring og avslutning, sier Tina Granlund, Partner i Codex Advokater.

- Dette gir kundene en solid juridisk plattform for å håndtere utfordringene knyttet til SHA, fortsetter Granlund.

- Vår rolle i Kiwa er å bidra med teoretisk og praktisk rådgivning og kompetanse innenfor SHA-arbeidet. Vi har erfaringer med og kunnskap om hva som er viktig å gjøre for å skape en god sikkerhetskultur i prosjektene, og hvordan ledelsessystemet bidrar til dette, sier Lisbeth Aamodt, Seniorrådgiver i Kiwa.

Kiwa tilbyr også egne kurs for de ulike aktørene som omfattes av byggherreforskriften. Kursene gir en innføring i både lovverk og beste-praksis, med utgangspunkt i ISO-standarder, som legger grunnlaget for sertifiseringer av virksomheter og personell.

Tavler tilbyr et digitalt verktøy som forenkler arbeidet med å etterleve kravene i byggherreforskriften. Dette verktøyet legger til rette for effektiv gjennomføring av SHA-oppgaver etter rollene i byggherreforskriften, slik at kvaliteten på arbeidet øker, og ressursbruken går ned.

- Det er gøy å se at vårt digitale SHA-verktøy bidrar til forståelse for reglene, og får ulike aktører til å ta tak i oppgavene sine på en skikkelig måte. Det skaper sikrere arbeidsplasser, sier Morten Stavseth, Leder fag og utvikling i Tavler.

Gratis SHA-webinar

Det første steget i samarbeidet mellom Codex Advokat, Kiwa og Tavler er et gratis SHA-webinar rettet mot aktører som omfattes av byggherreforskriften. Webinaret gir deltakerne en helhetlig forståelse av hva som kreves for å oppfylle kravene på en effektiv måte.I tillegg får du en unik mulighet til å få juridisk, praktisk og teknisk hjelp av noen av bransjens beste rådgivere innenfor sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Agenda og foredragsholdere: 

Arbeidstilsynet v/Anne Sørum: Gjør vi det for vanskelig?

 • Om å forstå oppgavene som tilhører rollen sin.

 • Hva ser vi på tilsyn?

Codex v/Tine Granlund: Hva forteller regelverket oss?

 • Om denne delen av HMS-regelverket - hva det egentlig handler om?

 • Hva ser vi i arbeidet vårt?

Kiwa v/Lisbeth Aamodt: Hvordan lede SHA-arbeidet på en riktig og effektiv måte?

 • Om hva et ledelsessystem for SHA er.

 • Hvordan få et ledelsessystem for SHA til å fungere i praksis?

Tavler v/Morten Stavseth: Kan digitale verktøy forsterke SHA-arbeidet?

 • Om hva SHA-tavlen er.

 • Hvordan kan SHA-tavlen hjelpe deg med å ivareta pliktene i forskriften, og tilrettelegge for samarbeid mellom rollene?

 • Webinaret avsluttes med spørsmål og svar

Hvem passer webinaret for?

 • Koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter

 • Byggherre

 • Byggherrens representant

 • Prosjekterende

 • Arbeidsgivere

 • Prosjektledere

 • Byggeledere

 • Konsulenter

 • Rådgivende ingeniører

Praktisk informasjon

Webinaret er gratis, og avholdes 7. februar klokken 08.30 til 10.00.
Det vil ikke gjøres opptak av webinaret.