10 april 2024

Håndterer du gassen i bobilen eller campingvogna riktig?

Gass-i-bobil.jpg

Foto: iStockPhoto

Temperaturen stiger, trærne har tatt på seg den grønne sommerstakken og campingvogner og bobiler har blitt et mindre sjeldent syn langs de norske veiene. Det kan bare bety én ting; at det nærmer seg sommer-, bobil- og campingsesong.

I lille Norge er det registrert hele 63 944 bobiler og 132 484 campingvogner (OFV), noe som betyr at en stor andel av oss liker å legge ferien langs landeveiene eller på den faste campingplassen. Men innimellom all sommeridyllen må man også huske på at man som bobil- eller campingvogneier har et ansvar for å håndtere gassen i vognen eller bilen riktig.

- Man skal ta en del forhåndsregler når man skal håndtere gass. Gass i seg selv er ikke farlig å bruke, men ved uvettig bruk kan saken derimot bli en helt annen. Man må vise gass respekt og ha en viss peiling på hva man driver med, sier avdelingsleder for Energi og sikkerhet i Kiwa, Trygve Nordal.

Camping2.jpg

Mange som håndterer gassflasker, for eksempel i bobil og campingvogn, frykter først og fremst eksplosjon. Det eneste som må foreligge for at det skal oppstå en fare for eksplosjon er lekkasje på slangen, men det er ikke eksplosjonsfaren som er størst i campingbil og vogn.

- Hovedproblemet er hverken gass eller eksplosjon. Det som kan være farlig er dette med kullos. Noen oppbevarer gassflaskene innendørs for oppfyring og lukker alle dører og vinduer for å holde på varmen. Dersom slangene lekker, vil gassen bruke opp oksygenet i rommet og man vil dermed til slutt ikke få nok oksygen, forklarer Nordal.

Kvelningsulykker i forbindelse med gass er altså den vanligste ulykken i forbindelse med gassulykker.

- Folk er veldig redde for dette med eksplosjon, men dette med kvelning tenker ikke de fleste over, legger Nordal til.

For å unngå at det oppstår farlige situasjoner har Trygve noen tips til deg som bobil- eller campingvogneier:

  1. Husk at slangen mellom gassflasken og apparatet skal skiftes ut etter maksimalt fem år, helst oftere. Når vi sier fem år gjelder dette fra produksjonsdatoen, så sjekk det påtrykte tallet og regn fem år frem i tid, så vil du ha slangens maksimale levetid.
  2. Er du usikker på om slangen burde byttes ut eller ikke, ta «bøyeprøven». Da bøyer du slangen for å se om den har fliser. Dersom slangen i det hele tatt har antydning til fliser, ville vi anbefalt å bytte den ut. Husk også på at sollys reduserer levetiden på gasslangen, så det er viktig å sjekke produksjonsåret.
  3. Gassflasken skal oppbevares utendørs. Campingvogner og bobiler har gjerne en luke utenfor som disse flaskene skal oppbevares i, og flaskene skal altså stå her. Apparatene som finnes inne i vognen eller bilen er laget for gassflaskene, mens for eksempel en krabbekoker vil kreve mer luft og vil derfor være beregnet til utendørsbruk. Husk at kvelningsulykker skjer i forbindelse med at gassflasken blir flyttet inn i bobilen, og brukes til eksternt utstyr som for eksempel katalyttovner.
  4. Gassflasken skal transporteres stående. Dette er fordi de er utstyrt med en sikkerhetsventil som vil blåse ut gassen dersom det oppstår for mye gass. Hvis det derimot er væske på ventilen, fra at gassen har vært liggende, vil denne ventilen ikke lenger fungere som normalt.
  5. Det er ingen krav til inspeksjon når det kommer til fritidsbruk av gass, men mitt beste tips til bobil- og campingvogneiere, er at de burde få en grundig gjennomgang av en kyndig person som går over gassanlegget en gang i året. Den sakkyndige vil da se over at alt som fungerer som det skal. I tillegg har dette blitt strengere rundt om i Europa, så på enkelte campingplasser vil man ikke lenger slippe inn dersom man ikke kan vise til dokumentert sjekk av gassanlegg.

Camping.jpgFoto: Bøyeprøven

God sommer og kos deg på campingferie!