2 januar 2020

Høyaktuelt spenningsdrama

PB250691.jpg

Foto: Ante Salte Andersen.

Spenningsdramaet hvor en tankbil kolliderer inne i en tunnel og starter en voldsom brann er nå å se på kino, og spørsmålet rundt realiteten av denne katastrofen har meldt seg. Seniorrådgiver for energi og sikkerhet i Kiwa, Per Arne Lindvik, mener forebyggende arbeid er elementært for å unngå en slik katastrofe.

- Det oppstår cirka 25 branner i norske tunneler hvert år, hvor de fleste brannene blir slukket og det ender godt. Årsakene til tunnelbranner kan være mange, og forebyggende arbeid er svært viktig for å minske faren for brann, sier Lindvik.

Færre ulykker i tunnel

Statistisk sett skjer det færre ulykker i tunnel enn på vanlig vei i Norge, men konsekvensene av en tunnelbrann kan være stor. Derfor er arbeidet rundt brann ekstra viktig.

- Det er mange faktorer man må vurdere i forbindelse med tunnelbranner. Man må vurdere ventilasjonsstyringen i tunnelen, hvilke stoffer finnes i røyk som blir produsert i brann, man må måle bestanddelen av røyk, samt gjøre en vurdering på hva vi kan gjøre for å unngå at røyken får konsekvenser for mennesker, sier Lindvik.

Jobbes med tiltaksarbeid

Lindvik har deltatt på flere øvelser hvor man starter en brann i tunnel for å måle nettopp dette. Omfanget av brannen, ventilasjonssituasjonen, stigning i tunnelen og hvordan røyken oppfører seg er alle elementer som må tas i betraktning når analyser skal gjennomføres og rapporter skal skrives.

- Det jobbes mye med tiltaksarbeid rundt brann i tunnel. Det er opprettet internasjonale grupper, vi arrangerer tunnelseminarer og øvelser, i tillegg til grundige gjennomganger av beredskapsplaner. Her i Norge gjennomføres det jevnlige målinger av røykgasser i tunneler i godt samarbeid med offentlige etater, sier Lindvik og fortsetter:

- Man trenger hovedsakelig ikke å bekymre seg for å kjøre i tunnel. Det skjer færre ulykker i tunnel enn ellers i trafikken, og de fleste branner blir slukket før de utgjør stor fare, avslutter han.

Fakta om Per Arne:

Boks om Per Arne:

Per Arne Lindvik jobber som seniorrådgiver for Energi og sikkerhet i Kiwa Norge. I tillegg er han aktiv innen arrangementer, tiltak og øvelser som angår tunnelbrann. Kiwa arrangerer blant annet tunnelseminarer rettet mot  brann i tunnel og for offentlige etater. Lindvik bistår også i arbeidet med sikkerhetsklareringer av nye og oppgraderte tunneler. Kiwa, med Per Arne i spissen, arrangerer fullskala brannøvelser i eksisterende tunneler. Han er også leder av CTIF Tunnel Firefighting Working Group.

Vil du vite mer om Kiwa, les mer HER.