1 januar 2018

Ikke lenger krav om stoffkartotek på papir fra 1. januar 2018

Endringene i arbeidsmiljøforskriften innebærer at det ikke lenger er et krav om at stoffkartoteket alltid skal foreligge i papirutgave, og verneombudet skal nå ha tilgang til stoffkartoteket mot at de tidligere måtte ha et eget eksemplar.

Vi kan hjelpe deg med:

  • Kartlegging av kjemikaliene som finnes i bedriften
  • Oppbygging og kontinuerlig drift av stoffkartotek
  • Risikovurdering av kjemikalier og arbeidsforhold/arbeidsplass
  • Vurdere substitusjonspotensiale av farlige stoffer
  • Kvalitetskontrollere sikkerhetsdatabladene i stoffkartotek
  • Leverandørkontakt ved feil og mangler i dokumentasjon

Les mer om hvordan Kiwa kan hjelpe deg med stoffkartotek her