28 september 2015

Informasjon om overgang til nye ISO 9001 og ISO 14001

Organisasjoner som bruker ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004 anbefales følgende:

  • Identifisere organisatoriske gap som må tilpasses for å møte de nye kravene
  • Utvikle en plan for å implementere ny standard
  • Iverksette tiltak for å sikre nødvendig kompetanse og bevissthet for alle som har påvirkning på organisasjonens prestasjoner
  • Oppdatere gjeldende ledelsessystem for å møte de nye kravene og bekrefte styringssystemets effektivitet
  • Samarbeide med sertifiseringsorganet om planlegging av overgang til ny standard når det er aktuelt

Frister for overgang fra ISO 14001:2004 til ISO 14001:2015 og fra ISO 9001:2008 til ISO 9001:2015 er:

  • 15. september 2015: Utgivelsesdatoer for de nye standardene. (NB! Alle sertifikater utgitt etter dette (ISO 14001:2004 og ISO 9001:2008) vil ha maksimal gyldighet til 15/9-2018)
  • 15. mars 2017: Alle nye sertifiseringer må følge de nye standardene. 
  • 15. september 2017: Alle re-sertifiseringer må følge de nye standardene.
  • 15. september 2018: Sertifikater utstedt etter ISO 14001:2004 og ISO 9001:2008 vil ikke være gyldige etter denne datoen.

Se iso.org eller ta kontakt med oss for ytterlige informasjon eller spørsmål. 

Les mer om sertifisering iht. ISO 9001 her

Les mer om sertifisering iht. ISO 14001 her.